pensioen

Overlijden

Overlijden

Als u overlijdt dan heeft dat vaak financiƫle gevolgen voor uw partner en/of kinderen. Zij hebben dan vaak minder inkomsten. In veel gevallen is bij het pensioen ook een verzekering voor overlijden opgenomen.

Algemene Nabestaandenwet kent strenge eisen voor een uitkering van de overheid

Lang niet iedere nabestaande partner heeft recht op een Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering van de overheid. De eisen zijn namelijk erg streng. En de hoogte is afhankelijk van het inkomen. Daarnaast is de uitkering maximaal 70% van het minimumloon. Alleen als u kinderen heeft die jonger dan 18 jaar zijn is de uitkering maximaal 90% van het minimumloon. De nabestaande partner krijgt straks nog maar 1 jaar een Anw-uitkering. Als de nabestaande partner geen recht heeft op een uitkering vanuit de Anw dan wordt dit Anw-hiaat of Anw-gat genoemd.

Nabestaandenpensioen zorgt voor een uitkering aan uw partner en/of kinderen

Pensioen is niet alleen een verzekering voor een ouderdomspensioen voor uzelf. Maar ook voor uw nabestaanden als u overlijdt. Dit heet een nabestaandenpensioen. Het bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Als u overlijdt dan krijgen u partner en kinderen een uitkering. Niet elke pensioenregeling heeft deze verzekering. Het is daarom goed om na te gaan of u hiervoor verzekerd bent.

Anw-hiaatverzekering kan deel uitmaken van uw pensioen. U kunt dit zelf nagaan

De kans is klein dat uw partner bij uw overlijden een Anw-uitkering krijgt. Het is daarom verstandig om na te gaan of u een Anw-hiaatverzekering heeft. Deze verzekering maakt namelijk niet altijd deel uit van het pensioen. Het kan daardoor mogelijk niet voor u gelden.

Individuele verzekeringen die u heeft afgesloten voor als u komt te overlijden

Mogelijk heeft u zelf nog verzekeringen afgesloten om de financiƫle gevolgen van uw overlijden voor uw gezin zo klein mogelijk te houden. Dit kan bijvoorbeeld met een levensverzekering die uitkeert na uw overlijden.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veel voorkomende vragen.

Wat moeten mijn nabestaanden doen als ik overlijd?
Uw nabestaanden hoeven uw overlijden niet aan ons door te geven. Wij krijgen namelijk automatisch bericht van de basisregistratie personen (BRP). Heeft u een nabestaandenpensioen of een Anw-hiaatverzekering? Dan krijgt uw partner maandelijks een uitkering, zodra wij weten van uw overlijden.

Hoe weet ik of ik een nabestaandenpensioen heb?
Dat leest u op uw startbrief, de polis en het jaarlijkse Uniform Pensioenverzicht (UPO) dat u van ons krijgt. En u vindt dit ook in het pensioenreglement. U kunt dit opvragen bij uw werkgever of adviseur.

Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn achterblijvende partner? En hoe lang?
De hoogte van de uitkering voor het partnerpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Het is ook afhankelijk van het salaris en hoelang u al in dienst bent bij uw werkgever. Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Daarop geven wij aan wat de hoogte van de uitkering is. Via ons online portaal kunt u ook bekijken wat de hoogte van de uitkering is. U kan het ook aan uw adviseur vragen.

Wij keren het partnerpensioen levenslang aan uw partner uit

Hoeveel wezenpensioen krijgen mijn kinderen? En hoe lang?
De hoogte van de uitkering voor het wezenpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Het is ook afhankelijk van het salaris en hoelang u al in dienst bent bij uw werkgever. Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Daarop geven wij aan wat de hoogte van de uitkering is. Via ons online portaal kunt u ook bekijken wat de hoogte van de uitkering is. U kan het ook aan uw adviseur vragen.

Het wezenpensioen keert uit tot uw kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Dit is afhankelijk van uw pensioenregeling. In veel gevallen is dit 18 of 21. Of als ze studeren 27 jaar. In het pensioenreglement kunt u nagaan hoe dit voor u is geregeld. Ook hier kan uw adviseur u bij helpen

Hoe weet ik of ik een Anw-hiaatverzekering heb?
Dat leest u in uw Pensioen 1-2-3. Het staat ook op het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. En u vindt dit ook in het pensioenreglement. U kunt deze lezen bij uw werkgever of adviseur.

Het is mogelijk dat het niet in de pensioenregeling zelf is verzekerd maar in een losse aanvullende verzekering. Heeft u bij ons een verzekering via het ANW Zekerheidsplan? Dan heeft u daar een aparte polis van ontvangen.

Hoeveel krijgt mijn partner van mijn Anw-hiaatverzekering? En hoe lang?
Uw partner krijgt altijd een uitkering van ons. Ook als hij of zij wel of geen recht heeft op een Anw-uitkering. Het inkomen van u en uw partner maakt daarbij niet uit.

Wat de hoogte van de Anw-hiaatverzekering is, is afhankelijk van uw pensioenregeling. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. Wij keren de uitkering uit zolang uw partner leeft. Maar dit is wel uiterlijk tot het moment dat uw partner een AOW-uitkering ontvangt.

Staat uw vraag er niet bij? 
Heeft u andere vragen over de gevolgen van uw overlijden? Stel deze dan aan uw adviseur.