pensioen

Online uw pensioen inzien

Online uw pensioen inzien

U heeft via uw werkgever een pensioenregeling bij ons. U ziet op uw Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke soort pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

U kunt informatie over uw pensioen bekijken via uw persoonlijke website.

Premieovereenkomst

Soort regeling: bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. Voorbeeld is het Waardewijs Pensioen

Pensioen, wat voor soort pensioenregeling heeft u

Uitkeringsovereenkomst

Soort regeling: bij een uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vast. Voorbeeld is het Uitkomst Zeker Pensioen

Pensioen, wat voor soort pensioenregeling heeft u

U kunt online uw risicoprofiel doorgeven

Heeft u het Waardewijs Pensioen? Dan kunt u uw risicoprofiel bepalen en aanpassen. Belegt u zelf? Dan kunt u er ook uw beleggingen aanpassen.

Gaat u verhuizen? Of trouwen? Dan hoeft u dat niet door te geven

Wij krijgen veranderingen door via de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.
Woont u in het buitenland ? Geeft u dan de verandering alstublieft door aan uw werkgever. Uw werkgever geeft het dan door aan ons.