pensioen

Online uw pensioen inzien

Online uw pensioen inzien

U heeft via uw werkgever een pensioenregeling bij ons. U ziet op uw Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke soort pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

U kunt informatie over uw pensioen bekijken via uw persoonlijke website.

Premieovereenkomst

Soort regeling: bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. Voorbeeld is het Waardewijs Pensioen

Pensioen, wat voor soort pensioenregeling heeft u

Uitkeringsovereenkomst

Soort regeling: bij een uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vast. Voorbeeld is het Uitkomst Zeker Pensioen

Pensioen, wat voor soort pensioenregeling heeft u

U kunt online uw risicoprofiel doorgeven

Heeft u het Waardewijs Pensioen? Dan kunt u uw risicoprofiel bepalen en aanpassen. Belegt u zelf? Dan kunt u er ook uw beleggingen aanpassen.

Gaat u verhuizen? Of trouwen? Dan hoeft u dat niet door te geven

Wij krijgen veranderingen door via de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.
Woont u in het buitenland ? Geeft u dan de verandering alstublieft door aan uw werkgever. Uw werkgever geeft het dan door aan ons.

Correctiebeleid Pensioen

Wat doen we als wij uw pensioen niet goed vaststelden?
Avéro Achmea voert uw pensioen met de grootste zorgvuldigheid uit. Maar soms gaat het mis. Omdat wij een fout maken of omdat wij onjuiste informatie van anderen krijgen. Wij vinden dat heel vervelend. We passen uw pensioen dan aan. We gaan altijd uit van de regels in uw pensioenreglement. Hierna leest u daar meer over. 

Als u nog geen pensioen krijgt?
Stelden wij uw pensioen te laag of te hoog vast? Dan passen we het aan. In het pensioenreglement leest u op welk pensioen u recht hebt.  

Als u al pensioen van ons krijgt?
Stelden wij uw pensioenuitkering te laag vast? Dan verhogen wij uw pensioen. Het bedrag dat u te weinig van ons kreeg, maken we aan u over. Wij maken dan afspraken met u over de betaling van het bedrag dat u van ons krijgt. Heeft u te weinig pensioen ontvangen omdat wij een fout maakten? Dan krijgt u naast het bedrag ook een rentevergoeding. 

Hebben wij uw pensioenuitkering te hoog vastgesteld? Dan nemen we persoonlijk contact met u op. We verlagen de toekomstige pensioenuitkeringen naar het juiste bedrag. We kunnen ook besluiten dat u het te veel ontvangen geld aan ons terug moet betalen. We houden hierbij rekening met de feiten en omstandigheden en met uw persoonlijke situatie. Wij bespreken dit met u. Soms kunnen we het bedrag verrekenen met toekomstige uitkeringen. Dan krijgt u een bepaalde periode een lager pensioen. Of u betaalt het in 1 keer aan ons terug.    

Als wij een onjuist pensioenkapitaal hebben overgedragen?
Is uw pensioenkapitaal overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder? Als blijkt dat dit pensioenkapitaal te laag is vastgesteld, dan doen wij een nabetaling. Dit doet wij niet als het bedrag kleiner is dan € 10,-. Is het pensioenkapitaal te hoog vastgesteld? Dan overleggen we met de andere pensioenuitvoerder waar u pensioen heeft ingekocht. Wij informeren u over een eventuele terugbetaling. 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u dat doorgeven aan ons op pensioenonline.klachten@achmea.nl. We zoeken graag met u naar een oplossing.