pensioen

Life cycle gemiddeld

Een gemiddeld pensioen en gemiddeld risico

De life cycle gemiddeld is niet gericht op het hoogst mogelijke pensioen. Daarom belegt u ook niet met het hoogste risico. Bepaalt u geen risicoprofiel? Dan belegt u volgens deze life cycle. Standaard life cycle:

  • Heeft u als u geen risicoprofiel bepaalt
  • Is geschikt voor de meeste werknemers
  • Beschikt over een goede balans tussen risico en rendement
Uit welke fondsen bestaat de life cycle gemiddeld?

U ziet in de afbeelding uit welke mix van beleggingen de life cycle gemiddeld bestaat. En hoe de mix verdeeld is. Deze life cycle belegt vanaf 20 jaar vóór de pensioendatum steeds meer in obligaties. Maar u blijft ook in aandelen, vastgoed en grondstoffen beleggen.

Wat zijn aandelen?


Aandelen zijn een klein stuk van een bedrijf. Koopt u een aandeel? Dan wordt u eigenaar van een deel van een onderneming. De waarde van uw aandelen hangt af van de resultaten van het bedrijf. Wij beleggen niet direct in aandelen, maar via een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds belegt in een pakket van verschillende aandelen om het risico te spreiden.

Wat is vastgoed?

Vastgoed is hetzelfde als onroerend goed. Het gaat om beleggingen in grond, winkels, woningen en gebouwen. Wij beleggen daar niet direct in, maar wel indirect via een vastgoedfonds.

Wat zijn grondstoffen?

Grondstoffen zijn basismaterialen zoals olie, ruwe metalen, katoen en koffie. Wij beleggen alleen indirect in grondstoffen. De opbrengst hangt af van de waardeontwikkeling van deze grondstoffen.

Life cycle gemiddeld

grafiek life cycle gemiddeld