pensioen

Life cycle dynamisch

Als u een zo hoog mogelijk pensioen wilt én het hoogste risico wilt nemen

De life cycle dynamisch houdt er rekening mee dat u uw pensioenkapitaal ook na uw pensioendatum (deels) wilt beleggen. U kiest dan op de pensioendatum voor een variabele pensioenuitkering. De life cycle dynamisch bouwt minder beleggingsrisico af dan de life cycle ambitieus. U loopt meer renterisico doordat u minder belegt in langlopende obligaties. Dat betekent dat uw pensioenuitkering meer afhankelijk is van ontwikkelingen in de marktrente.

Wat is het renterisico? Onzekerheid over rente zorgt voor onzeker pensioen

Is de marktrente op uw pensioendatum hoog? Dan kunt u van uw pensioenkapitaal een hoog pensioen kopen. Is de marktrente laag? Dan kunt u minder pensioen kopen. De marktrente op uw pensioendatum is niet te voorspellen. Daardoor is uw pensioenuitkering onzeker. Dat noemen we het renterisico.

Uit welke fondsen bestaat de life cycle dynamisch? En hoe wordt het risico steeds minder?

U ziet in de afbeelding uit welke mix van beleggingen de life cycle dynamisch bestaat. En ook hoe de mix verdeeld is. Deze life cycle belegt vanaf 15 jaar voor uw pensioen steeds meer in obligaties. Maar u belegt tot uw pensioen meer in aandelen en andere risicovolle beleggingen dan in de andere life cycles.

Life cycle dynamisch

grafiek life cycle  dynamisch
De life cycle dynamisch is afgestemd op doorbeleggen na pensioendatum

De life cycle dynamisch is beter afgestemd op het doorbeleggen van het pensioenkapitaal na pensioendatum dan de andere life cycles. Dit komt door:

  • het meer beleggen in aandelen en andere risicovolle beleggingen;
  • het minder afbouwen van het renterisico.