pensioen

Life cycle ambitieus

Als u meer risico wilt en kunt nemen

U begint in de life cycle ambitieus 5 jaar later met het afbouwen van het beleggingsrisico dan in de life cycle gemiddeld. U bouwt in totaal minder risico af dan in de life cycle gemiddeld. Wij verwachten dat u hierdoor meer pensioen opbouwt. Maar de uitschieters kunnen ook groter zijn, waardoor het verwachte pensioen zowel hoger als lager kan zijn. Met life cycle ambitieus heeft u:

  • Meer en langer aandelen als belegging
  • Wellicht een hoger pensioen dan bij de andere life cycles
  • Wellicht meer schommelingen in de waarde van uw beleggingen

Uit welke fondsen bestaat de life cycle ambitieus?
U ziet in de afbeelding uit welke mix van beleggingen de life cycle ambitieus bestaat. En ook hoe de mix verdeeld is. Deze life cycle belegt vanaf 15 jaar voor uw pensioendatum steeds meer in obligaties. Maar u blijft ook in aandelen, vastgoed en grondstoffen beleggen.

Wat zijn obligaties?
Staatsobligaties zijn leningen van landen. Bedrijfsobligaties zijn leningen van bedrijven. Bij obligaties geldt: hoe hoger de kans dat de lener de lening terugbetaalt, hoe lager de rentevergoeding.

Wat zijn aandelen?
Aandelen zijn een klein stuk van een bedrijf. Koopt u een aandeel? Dan wordt u eigenaar van een deel van een onderneming. De waarde van uw aandelen hangt af van de resultaten van het bedrijf. Wij beleggen niet direct in aandelen, maar via een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds belegt in een pakket van verschillende aandelen om het risico te spreiden.

Wat is vastgoed?
Vastgoed is hetzelfde als onroerend goed. Het gaat om beleggingen in grond, winkels, woningen en gebouwen. Wij beleggen daar niet direct in, maar wel indirect via een vastgoedfonds.

Wat zijn grondstoffen?
Grondstoffen zijn basismaterialen zoals olie, ruwe metalen, katoen en koffie. Wij beleggen alleen indirect in grondstoffen. De opbrengst hangt af van de waardeontwikkeling van deze grondstoffen.
grafiek life cycle ambitieus