pensioen

Beleggen

Beleggen

Heeft u een premieovereenkomst? Dan wordt het geld voor uw pensioen belegd. Het bedrag dat u belegt, bepaalt voor een groot deel hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt.

Uw werkgever bepaalde hoe u kunt beleggen 
Hoe u kunt beleggen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Uw werkgever bepaalde of u kan beleggen in life cycles of dat u ook zelf kunt beleggen. De life cycle waarin u belegt is afhankelijk van het pensioenproduct. En van het risicoprofiel dat u bepaalt.

U bepaalt een risicoprofiel 
Hoeveel risico wilt u en kunt u nemen bij het beleggen? Om dat te bepalen, gaat u naar de Beleggingsbalans op uw persoonlijke website. Bent u later bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van uw pensioen? Of heeft u dan ook andere inkomsten? En ligt u wakker als het slecht gaat op de aandelenmarkt? Uw antwoorden bepalen uw risicoprofiel. Wij passen uw life cycle belegging aan op uw risicoprofiel. Doet u niets? Dan beleggen wij in de life cycle ‘gemiddeld’. Wilt u zelf beleggen? Dan moet u eerst een risicoprofiel bepalen.

Meer informatie over hoe u uw risicoprofiel verandert leest u hier.

U vult uw risicoprofiel online in 
Door in te loggen op Mijn toekomst bepaalt u uw eigen risicoprofiel in. Heeft u deze al bepaald? Dan kunt u het hier nog veranderen.

Bekijk meer informatie over beleggen door op de volgende links te klikken
 • Life cycle beleggingen
  Onze premieovereenkomsten kennen 4 life cycles. Wij leggen u graag uit hoe de life cycles werken.
 • Zelf beleggen
  In een aantal pensioenregelingen kunt u zelf beleggingen kiezen. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.
 • Duurzaamheidsinformatie
  U belegt met uw premieovereenkomst in een lifecycle of u maakt zelf een keuze uit beleggingsfondsen van Achmea. Ook kan uw pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Hier leest u daar mee over. 

Europese regels voor duurzame beleggingen
De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:

 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 • Taxonomy Regulation (TR)

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
 2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct werkt mee aan ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
 3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor mijn belegging?

Hieronder leest u een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor uw belegging:

 • Staat uw pensioenkapitaal op een renterekening? Of wordt uw pensioenkapitaal belegd in een lifecycle? Dan is uw pensioenverzekering lichtgroen. Ofwel een artikel 8 beleggingsproduct.
 • Maakt u zelf een keuze uit de beleggingsfondsen van Achmea? Lees dan in de prospectussen van de beleggingsfondsen hoe duurzaam het beleggingsfonds is. U leest hier ook of uw pensioenverzekering een artikel 6 of artikel 8 beleggingsproduct is volgens de SFDR.

 

Beleggen via een lifecycle betekent dat de beleggingen veranderen als uw pensioendatum dichterbij komt. U leest hier hoeveel ecologische en/of sociale kenmerken de lifecycles hebben. En of de lifecycles een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. 


Informatie over de duurzaamheid van uw belegging
Wilt u weten hoeveel ecologische en/of sociale kenmerken de renterekening heeft? Of wilt u weten of de renterekening een duurzame beleggingsdoelstelling heeft? Klik dan hier.

Informatie over de mate waarin de Achmeafondsen ecologische en/of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben, vindt u in de bijlage SFDR Annex informatie van de jaarverslagen van de Achmeafondsen. Deze staan hier.


Lees in onze verklaring hoe wij rekening houden met ongunstige gevolgen op duurzaamheid 
Wilt u weten over hoe wij omgaan met de identificatie, prioritering, en verwerking van de belangrijkste ongunstige gevolgen van onze beleggingsbeslissingen? Lees dan de Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’.

Stel uw vragen gerust aan uw adviseur 
Heeft u vragen over beleggen? Stel deze dan aan uw adviseur. Uw werkgever weet wie uw adviseur is.