Beleggen

Beleggen

Heeft u een premieovereenkomst? Dan wordt het geld voor uw pensioen belegd. Het bedrag dat u belegt, bepaalt voor een groot deel hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt.

Uw werkgever bepaalde hoe u kunt beleggen 
Hoe u kunt beleggen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Uw werkgever bepaalde of u kan beleggen in life cycles of dat u ook zelf kunt beleggen. De life cycle waarin u belegt is afhankelijk van het pensioenproduct. En van het risicoprofiel dat u bepaalt.

U bepaalt een risicoprofiel 
Hoeveel risico wilt u en kunt u nemen bij het beleggen? Om dat te bepalen, gaat u naar de Beleggingsbalans op uw persoonlijke website. Bent u later bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van uw pensioen? Of heeft u dan ook andere inkomsten? En ligt u wakker als het slecht gaat op de aandelenmarkt? Uw antwoorden bepalen uw risicoprofiel. Wij passen uw life cycle belegging aan op uw risicoprofiel. Doet u niets? Dan beleggen wij in de life cycle ‘gemiddeld’. Wilt u zelf beleggen? Dan moet u eerst een risicoprofiel bepalen.

Meer informatie over hoe u uw risicoprofiel verandert leest u hier.

U vult uw risicoprofiel online in 
Door in te loggen op Mijn toekomst bepaalt u uw eigen risicoprofiel in. Heeft u deze al bepaald? Dan kunt u het hier nog veranderen.

Bekijk meer informatie over beleggen door op de volgende links te klikken
  • Life cycle beleggingen
    Onze premieovereenkomsten kennen 4 life cycles. Wij leggen u graag uit hoe de life cycles werken.
  • Zelf beleggen
    In een aantal pensioenregelingen kunt u zelf beleggingen kiezen. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.
  • Duurzaamheid beleggingen
    U belegt met uw premieovereenkomst in beleggingsfondsen van Achmea. In de prospectussen van de beleggingsfondsen leest u hoe duurzaam het beleggingsfonds is. Ook kan uw pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Bij Beleggingsbeleid Achmea leest u daar meer over. De beleggingen binnen uw pensioenverzekering kunnen veranderen. De beleggingen in een life cycle veranderen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Of de beleggingen veranderen door de keuzes die u maakt voor de verschillende fondsen. De samenstelling van de beleggingen in uw verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.
Stel uw vragen gerust aan uw adviseur 
Heeft u vragen over beleggen? Stel deze dan aan uw adviseur. Uw werkgever weet wie uw adviseur is.