pensioen

Beleggen

Beleggen

Heeft u een premieovereenkomst? Dan wordt het geld voor uw pensioen belegd. Het bedrag dat u belegt, bepaalt voor een groot deel hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt.

Uw werkgever bepaalde hoe u kunt beleggen 
Hoe u kunt beleggen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Uw werkgever bepaalde of u kan beleggen in life cycles of dat u ook zelf kunt beleggen. De life cycle waarin u belegt is afhankelijk van het pensioenproduct. En van het risicoprofiel dat u bepaalt.

U bepaalt een risicoprofiel 
Hoeveel risico wilt u en kunt u nemen bij het beleggen? Om dat te bepalen, gaat u naar de Beleggingsbalans op uw persoonlijke website. Bent u later bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van uw pensioen? Of heeft u dan ook andere inkomsten? En ligt u wakker als het slecht gaat op de aandelenmarkt? Uw antwoorden bepalen uw risicoprofiel. Wij passen uw life cycle belegging aan op uw risicoprofiel. Doet u niets? Dan beleggen wij in de life cycle ‘gemiddeld’. Wilt u zelf beleggen? Dan moet u eerst een risicoprofiel bepalen.

Meer informatie over hoe u uw risicoprofiel verandert leest u hier.

U vult uw risicoprofiel online in 
Door in te loggen op Mijn toekomst bepaalt u uw eigen risicoprofiel in. Heeft u deze al bepaald? Dan kunt u het hier nog veranderen.

Bekijk meer informatie over beleggen door op de volgende links te klikken
 • Life cycle beleggingen
  Onze premieovereenkomsten kennen 4 life cycles. Wij leggen u graag uit hoe de life cycles werken.
 • Zelf beleggen
  In een aantal pensioenregelingen kunt u zelf beleggingen kiezen. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.
 • Duurzaamheidsinformatie
  U belegt met uw premieovereenkomst in een lifecycle of u maakt zelf een keuze uit beleggingsfondsen van Achmea. Ook kan uw pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Hier leest u daar mee over. 

Duurzaamheidsinformatie

U belegt met uw premieovereenkomst in een lifecycle of u maakt zelf een keuze uit beleggingsfondsen van Achmea. Ook kan uw pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). U leest er meer over in het informatiedocument Beleggingsbeleid Achmea.

 

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is 1 van deze regels. Hierin staat dat wij u moete informeren over hoe wij in onze beleggingsbeslissingen omgaan met duurzaamheidsrisico's en -kansen. 

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
 2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct promoot ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
 3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor mijn belegging?

Hieronder leest u een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor uw belegging:

 • Staat uw pensioenkapitaal op een renterekening? Of wordt uw pensioenkapitaal belegd in een lifecycle? Dan is uw pensioenverzekering lichtgroen. Uw pensioenverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw pensioenverzekering is  volgens de SFDR een artikel 8 beleggingsproduct.

Maakt u zelf een keuze uit de beleggingsfondsen van Achmea?

 • Heeft u uw pensioenkapitaal in 1 of meer Achmea fondsen en/of de Basisgarantrekening belegd? Dan is uw pensioenverzekering lichtgroen. Uw pensioenverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw pensioenverzekering is volgens de SFDR een art 8 beleggingsproduct.
 • Belegt u uw pensioenkapitaal alléén in het Achmea Grondstoffen fonds, het Achmea indirect vastgoed fonds en/of het Achmea opkomende markten aandelen fonds? Dan is uw pensioenverzekering grijs. Uw pensioenverzekering promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw pensioenverzekering is volgens de SFDR een art 6 beleggingsproduct.

 

Informatie over de duurzaamheid van uw pensioenverzekering

U krijgt van ons informatie over de duurzaamheid van uw pensioenverzekering. U krijgt de informatie voordat je de verzekering neemt en zolang u verzekerd bent. Wij noemen dit de precontractuele en periodieke informatie.


Precontractuele informatie over de duurzaamheid van jouw pensioenverzekering.
In de precontractuele informatie staat of en in hoeverre de beleggingen van uw pensioenverzekering ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur promoten. En of de beleggingen een duurzame belegging als doel hebben. U leest hieronder waar u de precontractuele informatie van de lifecycles en fondsen vindt.

 • Lifecycle: U leest in de precontractuele informatie hoe wij omgaan met ESG-kenmerken en duurzaamheidsfactoren binnen de lifecycles.
 • Achmea fondsen: U leest de precontractuele informatie van de Achmea fondsen in de bijlage van de aanvullende prospectussen van de fondsen. 
 • Renterekening: U vindt de precontractuele informatie over de renterekening hier

Periodieke informatie over de duurzaamheid van jouw pensioenverzekering.
In de periodieke informatie staat of en in hoeverre de gepromote ESG-kenmerken en/of duurzaamheidsdoelstellingen, zijn bereikt. U leest hieronder waar u de periodieke informatie van de lifecycles en fondsen vindt.

 • Lifecycle: U leest in de periodieke informatie hoe wij omgaan met ESG-kenmerken en duurzaamheidsfactoren binnen de lifecycles.
 • Achmea fondsen: U vindt de periodieke informatie van de Achmea fondsen in de bijlage SFDR Annex informatie van het jaarverslag van de fondsen. 
 • Renterekening: U vindt de periodieke informatie over de renterekening hier


Wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met duurzaamheid? Lees dan de duurzaamheidsinformatie van Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V.

 

Stel uw vragen gerust aan uw adviseur 

Heeft u vragen over beleggen? Stel deze dan aan uw adviseur. Uw werkgever weet wie uw adviseur is.