lijfrente header

Lijfrente geërfd

Een lijfrente geërfd – wat nu?

Ontvangt u een zogenaamde nabestaandenlijfrente, dus een lijfrente die vrijkomt door overlijden? En komt dit kapitaal vrij uit een verzekeringsproduct? Dan bepaalt de overlijdensrisicodekking binnen de verzekering wat er met de uitkering gebeurt. Is er destijds gekozen voor een uitkering bij overlijden? Dan ontvangt u als begunstigde de uitkering. Anders gaat het vrijkomend kapitaal naar de verzekeraar.

Dit kunt u doen met het vrijgekomen lijfrentekapitaal


U heeft 2 keuzes:

1. U kunt het kapitaal op vaste momenten laten uitkeren.
Hiervoor kunt u kiezen uit een bank­ of verzekeringsproduct. De looptijd van de uitkeringen is afhankelijk van uw relatie tot degene die is overleden. Hiervoor zijn speciale regels die u vindt in onze brochure over lijfrente. Soms kunt u ervoor kiezen de lijfrente te laten verlengen.

2. U kunt het kapitaal in 1 keer laten uitkeren.
We noemen dit ook wel afkopen. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. Lees hier meer over de belastingregels die gelden voor het vrijkomend kapitaal.

Maak uw keuze op tijd

U moet uw keuze maken vóór 31 december van het 2e jaar na overlijden. Maakt u uw keuze niet op tijd? Dan wordt het kapitaal in 1 keer uitgekeerd en belast met inkomstenbelasting. De Belastingdienst  kan u informeren over de exacte voorwaarden en gevolgen.

Vragen?

Neemt u bij vragen contact op met uw adviseur of de adviseur van de overledene. Met het formulier Melden overlijden  kunt u het overlijden van de verzekerde doorgeven.

Vind een adviseur