lijfrente header

Kapitaaloverdracht

Kapitaaloverdracht

Bij een kapitaaloverdracht wordt geld uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct overgedragen naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Een kapitaaloverdracht moet zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat u belasting moet betalen over het vrijgekomen kapitaal.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Om de kapitaaloverdracht soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). U kunt het Protocol lezen op verbondvanverzekeraars.nl.

Voor welke producten kunt u kapitaal overdragen?

Het protocol geldt voor de onderstaande Avéroproducten:

 • Lijfrente- of gouden handdrukverzekeringen
 • Kapitaalverzekeringen of Kapitaalverzekeringen Eigen Woning

Redenen om uw kapitaal over te dragen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw kapitaal wilt overdragen van de ene financiële instelling naar de andere. Bijvoorbeeld omdat:

 • u uw product wilt voortzetten bij een andere financiële instelling.
 • uw product stopt omdat de afgesproken looptijd voorbij is. Voor sommige producten, zoals bijvoorbeeld een lijfrente, betekent dit dat u periodieke uitkeringen kunt aankopen. Of misschien kunt u nog verder sparen en wilt u dat bij een andere instelling doen dan uw huidige aanbieder.
 • de verzekerde overleden is en de verzekering daarom stopt. De begunstigde(n) moet(en) dan een periodieke uitkering aankopen.
 • u ergens anders betere voorwaarden kunt krijgen.

Welke informatie hebben wij van u nodig bij een kapitaaloverdracht? 

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag tot overdracht hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Uw adviseur kan de aanvraag voor kapitaaloverdracht voor u starten.

Wilt u:

 • uw kapitaal overdragen van Avéro Achmea naar een andere financiële instelling?
  Mail dan de volgende informatie naar ons:
  • Ingevuld en ondertekend uitkeringsverzoek of overdrachtsformulier
  • Kopie identiteitsbewijs


  Het kapitaal moet altijd op een tussenrekening van de ontvangende partij gestort worden. Het rekeningnummer van de tussenrekening staat op de offerte van de ontvangende partij. Bij de offerte zit vaak een overdrachtsformulier.

  of

 • uw kapitaal van een andere instelling naar uw product van Avéro Achmea overdragen?
  Dat kan soms in de vorm van een extra storting. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw adviseur. Avéro Achmea ontvangt van de overdragende partij een PSK-formulier.

Goed om te weten: 

 • Soms heeft u toestemming van een ander nodig om een kapitaal over te dragen.
  • Bij hypotheken hebben wij toestemming nodig van de pandhouder.
  • Bij een aanvaarde begunstiging hebben wij toestemming nodig van die begunstigde(n).
  • Bij beslaglegging hebben wij toestemming nodig van de beslaglegger.
  • Bij faillissement hebben wij toestemming nodig van de curator.
  • Bij schuldsanering hebben wij toestemming nodig van de bewindvoerder.
 • Wilt u na het bereiken van de einddatum van een lijfrente- of een gouden handdrukkapitaal een kapitaaloverdracht aanvragen? Dan moet u dit van de Belastingdienst binnen een bepaalde termijn doen.
  • Bij lijfrentekapitaal: vóór 31 december van het kalenderjaar na het jaar waarin de einddatum ligt. Bij overlijden van de verzekerde: vóór 31 december van het 2e jaar na het jaar waarin het overlijden plaatsvond. 
  • Bij gouden handdrukkapitaal: vóór 31 december van het kalenderjaar waarin de verzekerde de AOW-leeftijd bereikt. Bij overlijden van de verzekerde binnen 12 maanden na datum van overlijden.
 • Er kan geen lijfrentekapitaaloverdracht plaatsvinden als de belastingregels zijn overtreden. Bijvoorbeeld omdat u wilt overdragen naar een andere aanbieder die niet door de Belastingdienst als aanbieder van fiscaal gefaciliteerde producten is goedgekeurd. Er is dan geen sprake van een fiscaal geruisloze overdracht. Dan houden wij een deel van het kapitaal achter en informeren de Belastingdienst.

Vind een adviseur

Ieder mens is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past: