pensioen

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen van Avéro Achmea

De informatie over levensverzekeringen is bestemd voor klanten met een levensverzekering bij Avéro Achmea. Wij verkopen geen nieuwe levensverzekeringen meer. Wilt u toch graag een nieuwe levensverzekering afsluiten? Neem dan contact op met uw adviseur.

U wilt uw levensverzekering wijzigen?
Het is heel belangrijk om regelmatig te controleren of uw levensverzekering nog past bij uw situatie, wensen en verwachtingen. Als u uw levensverzekering wilt wijzigen, neem dan contact op met uw adviseur. Neem contact op met uw adviseur voor vragen of advies over uw levensverzekering. Als u nog geen adviseur hebt, kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Met een wijzigingsformulier kunt u eenvoudig uw beleggingen veranderen, uw verzekering veranderen of afkopen of het overlijden van de verzekerde doorgeven.

Is oversluiten van uw overlijdensrisicoverzekering voordelig?
De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Dit komt onder meer doordat we steeds langer blijven leven. Het kan dus zijn dat u goedkoper uit bent als u uw overlijdensrisicoverzekering nu oversluit. Wilt u weten of oversluiten voor u voordeliger is? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.
 
LET OP: Bij het aanvragen van een nieuwe Overlijdensrisicoverzekering kunt u te maken krijgt met nieuwe voorwaarden en een nieuwe medische acceptatie. Stel dat u niet door de medische acceptatie komt, dan kunt u gewoon de bestaande polis houden. Zeg daarom uw bestaande verzekering pas op als uw nieuwe aanvraag is geaccepteerd.

Beleggingsverzekeringen
U heeft uw beleggingsverzekering afgesloten om een bedrag op te bouwen. Dit bedrag is uw beleggingsdoel. Hiermee wilt u bijvoorbeeld uw inkomen voor later aanvullen, of uw hypotheek aflossen. Het is heel belangrijk om regelmatig te controleren of u dit beleggingsdoel nog haalt. En of uw verzekering nog past bij uw wensen en verwachtingen. Laat u daarom goed adviseren.

Hoe belegt Avéro Achmea?
Met uw beleggingsverzekering belegt u in beleggingsfondsen. De koersen van deze beleggingsfondsen fluctueren dagelijks. Wij plaatsen de koersen dagelijks op onze website. Bekijk zelf de koersinformatie voor de Achmea Mixfondsen of de koersinformatie voor de beleggingsfondsen.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten
We spreken van een kapitaaloverdracht, wanneer wij geld uit een verzekerings- bancair of beleggingsproduct over dragen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Dit doen wij altijd met uw toestemming. Daarover hebben wij onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. U kunt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten zelf lezen wat deze afspraken inhouden.

De waarde van een goed advies
Avéro Achmea biedt verzekeringen en financiële producten aan particulieren en bedrijven. Deze producten kunnen ingewikkeld zijn. De keuzes die u moet maken kunnen een grote invloed hebben op uw leven. Daarom is een goed advies van een onafhankelijke specialist daarbij erg belangrijk. U kunt samen met uw adviseur bekijken welke verzekeringsmogelijkheid het beste bij uw situatie past.

De regels rond het stoppen met sommige kapitaalverzekeringen zijn veranderd

Op 1 april 2017 is de wet veranderd. Er gelden andere regels als u uw kapitaalverzekering stopt. Wat betekent dat voor u?

U hoeft niet meer minimaal 15 of 20 jaar in te leggen
Met een kapitaalverzekering bouwt u belastingvrij een bedrag op waarmee u uw hypotheek kunt aflossen. Vanaf 1 april hoeft u daarvoor niet meer minimaal 15 of 20 jaar in te leggen om een belastingvrijstelling te krijgen.

U mag het opgebouwde bedrag uit laten keren wanneer u dat wilt.

De nieuwe regels gelden voor de volgende producten:

 • Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW);
 • Kapitaalverzekering uit het regime Brede Herwaardering;
 • Spaarrekening Eigen Woning (SEW);
 • Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

Er zijn nog wel andere regels als u gebruik wilt maken van de belastingvrijstelling

Denk er bijvoorbeeld aan dat u onafgebroken (zonder pauze) ingelegd moet hebben. Voor de KEW, SEW en BEW geldt dat u het bedrag dan wel moet gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek in box 1. Wilt u meer over de regels weten? Neem dan contact op met uw adviseur.

Let op! Wij kunnen niet beoordelen of het voor u verstandig is om te stoppen met uw verzekering of rekening. Bespreek dit met uw adviseur.

Meer informatie

Wat waren de belastingregels rondom het stoppen met verzekeringen en rekeningen voor het aflossen van uw hypotheek tot 1 april 2017?

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, is het vanaf 1 april voldoende als jaarlijks inleg is betaald. De regel om minimaal 15 of 20 jaar inleg te betalen geldt niet meer.

De andere regels gelden nog wel:

 • De vrijstelling voor een KEW, SEW of BEW is maximaal € 162.500,- per persoon. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • De vrijstelling voor een kapitaalverzekering Brede Herwaardering is maximaal € 123.428,- per persoon. Dit bedrag wijzigt niet meer.
 • De inleg in het jaar met de hoogste inleg mag nooit meer zijn dan 10 keer de inleg in het jaar met de laagste inleg.
 • De uitkering uit een KEW, SEW of BEW moet helemaal worden gebruikt om de eigen woningschuld (zo veel mogelijk) af te lossen. Deze regel geldt niet voor een
 • kapitaalverzekering Brede Herwaardering.

Gelden deze regels voor alle kapitaalverzekeringen?

Deze regels gelden voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). De regels gelden niet voor premievrije verzekeringen/rekeningen.

Welke regels gelden voor premievrije verzekeringen/rekeningen?
Om de vrijstelling te krijgen, mag u de verzekering of rekening pas premievrij maken als u 15 jaar onafgebroken (zonder pauze) premie heeft betaald. Als u in het verleden uw verzekering of rekening binnen 15 jaar premievrij heeft gemaakt krijgt u geen vrijstelling.

Hoe weet ik of ik een KEW, SEW, BEW of kapitaalverzekering BHW heb?
Neem hiervoor contact op met de verzekeraar of bank waar uw verzekering of rekening loopt.

Kan ik de KEW/SEW/BEW/kapitaalverzekering BHW afkopen?
Afkopen kan. U moet de voordelen en nadelen op korte en lange termijn wel goed tegen elkaar afwegen. Wij kunnen niet beoordelen of het voor u verstandig is om af te kopen. Bespreek dit met uw adviseur.

Wat zijn de voordelen en de nadelen van afkopen van een KEW/SEW/BEW/kapitaalverzekering BHW?
Voordelen kunnen zijn:

 • lagere maandlasten. Omdat de eigenwoningschuld lager wordt, betaalt u minder rente. En u betaalt geen premie meer voor de KEW/SEW/BEW/kapitaalverzekering BHW.
 • lagere rente. Als u een spaarhypotheek heeft met een opslag, kan het zijn dat de opslag vervalt. De rente wordt hierdoor lager. - u valt in een lagere risicoklasse. Uw rente wordt mogelijk lager. Nadelen kunnen zijn: - mislopen van renteaftrek. Over het afgeloste deel krijgt u geen renteaftrek meer.
 • u bouwt geen waarde meer op. De rente die u krijgt op uw KEW, SEW of kapitaalverzekering BHW is vaak hoger dan het rendement op een gewone spaarrekening. Bij een beleggingshypotheek zitten de kosten vaak aan het begin van de
  looptijd.
 • extra kosten die u moet betalen. Zoals taxatiekosten, boeterente bij het eerder aflossen van de lening en advieskosten. Wij kunnen niet beoordelen of het voor u verstandig is om af te kopen. Bespreek dit met uw adviseur.

Heb ik toestemming nodig van de hypotheekaanbieder om af te kopen?
De KEW/SEW/BEW is meestal verpand aan uw hypotheekaanbieder. Die noemen we de pandhouder. Als u wilt afkopen heeft u toestemming nodig van de pandhouder. Wie dit is, kunt u zien op uw polis of op uw rekening. Kan ik het afkopen van mijn verzekering of rekening zelf regelen? Nee. Afkopen is niet altijd verstandig. U moet de voor- en nadelen op korte en lange termijn goed tegen elkaar afwegen. Daarom moet een verzoek altijd via een adviseur ingediend worden.

Betaal ik administratiekosten voor de aflossing?

Nee, u betaalt geen administratiekosten. Uw adviseur kan wel advieskosten in rekening brengen. En de verzekeringsmaatschappij brengt misschien afkoopkosten in rekening.

Moet ik een vergoeding betalen bij afkopen (boete)?
Soms. Als u een (bank)spaarhypotheek heeft, kan de afkoopwaarde zonder dat u een vergoeding betaalt afgetrokken worden van de restant hoofdsom van de hypotheek.

Verandert de rente op mijn hypotheek als ik met de afkoopwaarde aflos?
Uw hypotheek wordt lager. Als daling van de hypotheek voldoende is voor een lagere risico-opslag, kunt u recht hebben op een lagere rente. U kunt hiervoor een verzoek indienen

Vind een adviseur

Ieder mens is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs.
Vind een adviseur die bij u past: 

Meer informatie

 • Switchformulier