beleggen banner

Onze 9 beleggingsfondsen en Basisgarant rekening

Onze 9 beleggingsfondsen en Basisgarant rekening

In onze life cycles belegt u in maximaal 9 verschillende beleggingsfondsen. Belegt u zelf? Dan kiest u zelf in welke van deze 9 fondsen u dat doet. U mag dan ook kiezen voor de Basisgarant Rekening.

Dit zijn de 9 beleggingsfondsen
Per beleggingsfonds kunt u meer informatie zien door te klikken op de link naar koersinformatie en/of prospectussen en factsheets. In de prospectussen leest u onder andere over de doelstelling, beleggingsbeleid en kosten van het fonds. In de factsheets ziet u per kwartaal de meest actuele gegevens en resultaten van het beleggingsfonds.  

Beleggingsfondsen Wilt u meer weten?

 Achmea Wereldwijd Aandelen Fonds  Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
 Achmea Opkomende Markten Aandelen Fonds Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
 Achmea Indirect Vastgoed Fonds Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
 Achmea Grondstoffen Fonds  Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
 Achmea Euro Staatsobligaties Fonds Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
Achmea Investment Grade Bedrijfsobligatie Fonds Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
 Achmea High Yield Bedrijfsobligatie Fonds Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
 Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties Bekijk de prospectussen en factsheets.
 
 Achmea Langlopende Obligaties Fonds  Bekijk de prospectussen en factsheets.Bekijk de koersinformatie

De Basisgarant rekening

Hoe werkt de Basisgarant rekening?

  • Wij vergoeden iedere maand rente. Deze rente baseren wij op het U-rendement.
  • Wij houden iedere maand kosten in. Deze kosten trekken wij af van de rente die wij vergoeden.
  • Blijft er rente over na het aftrekken van de kosten? Dan schrijven wij deze rente bij op het pensioenkapitaal. Als de rente lager was dan de kosten, schrijven we het verschil af.
  • Wij controleren aan het einde van een kalenderjaar hoeveel wij in totaal over dat hele jaar bijschreven of afschreven
  • Was het totaalbedrag een afschrijving? Dan corrigeren wij dit door dit totale bedrag bij te schrijven op het pensioenkapitaal.

Zo garanderen wij dat het pensioenkapitaal in de Basisgarant rekening over een kalenderjaar niet kan dalen door het totaal aan bijschrijvingen of afschrijvingen van rente.

Onttrekken wij risicopremies aan het pensioenkapitaal? Dan kan hierdoor het pensioenkapitaal dalen. Dat valt buiten de garantie van de Basisgarant rekening.

Kosten Basisgarant rekening
Voor de Basisgarant rekening zijn de kosten 0,5%. Deze kosten houden wij maandelijks in op de rente die wij bijschrijven.