Aanvragen buitenlandse rechtsvormen

Volmachten

Zo gaat Volmacht Inkomen om met aanvragen van buitenlandse rechtsvormen

24 mrt 2021 2 minuten

Bij het aanvragen van een verzuimverzekering is het belangrijk om te weten met wie we te maken hebben. Bij acceptatie is het dan ook wettelijk verplicht om het financiële en morele risico van de klant in te schatten. Dit is bij buitenlandse rechtsvormen vaak lastiger. Daarnaast is het ook goed om te kijken naar het financiële risico. En of het proces rondom verzuim kan worden uitgevoerd.

We geven deze richtlijnen graag mee

 • Ga altijd na of er kan worden voldaan aan de verplichtingen en eisen die horen bij verzuimbegeleiding.
 • Vanwege het grotere risico verzekeren we bij Avéro Achmea geen buitenlandse rechtsvormen met 5 of minder medewerkers.
 • Bij buitenlandse rechtsvormen is extra alertheid nodig. Ltd’s en Delaware-bedrijven worden uitgesloten vanwege een hoger witwasrisico.
 • Neem in het advies mee dat financiële risico’s vooral aanwezig zijn op het moment van uitkeren en eventuele terugvorderingen.
 • Controles zijn nodig om de financiële en morele risico’s zo goed mogelijk te kunnen toetsen.


Zelftoets voor aanvragen van buitenlandse rechtsvormen

 • De buitenlandse rechtsvorm moet ingeschreven zijn in de Nederlandse KvK.
 • Er moet een fysieke vestiging zijn in Nederland, niet zijnde het woonadres van 1 van de medewerkers.
 • Minimale personeelsgrootte is 5 medewerkers.
 • De medewerkers werken in Nederland.
 • Bij verzuim is er begeleiding in Nederland georganiseerd.
 • UBO-verklaring en kopie van legitimatie.
 • Een Nederlands bankrekeningnummer.


Breng geen voorstel uit voor aanvragen met rechtsvorm Euro BV

Een ‘Euro BV’ is een (meestal) commanditaire vennootschap met buitenlandse vennoten uit een EU-lidstaat. Dit kan alleen de beherende vennoot zijn, maar ook zowel de beherende als de ‘stille’ (commanditaire) vennoot. Meestal zijn deze buitenlandse vennoten een Engelse Limited (Ltd). Maar ze kunnen net zo goed rechtspersonen uit andere EU-lidstaten zijn.

Meer weten over wat wel en niet kan als het om verzuim verzekeren gaat?
Onze branchespecialist Volmacht Inkomen vertelt het u graag:

René van Harrewijn | rene.van.harrewijn@achmea.nl | 06 511 42 304

Ook interessant voor u