Werknemer vaker in de lappenmand dan ondernemer

28 mrt 2019
Volmachten

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO. Vooral jonge werknemers zitten vaker in de lappenmand door een bedrijfsongeval.

Werknemers hebben vaker een ongeval op hun werk
In 2017 had 1,6% van de werknemers van 15 tot 75 jaar een arbeidsongeval dat tot minimaal 1 dag verzuim leidde. In 2015 was dat nog 1,4%. Onder zelfstandig ondernemers met personeel had 0,7% in 2017 een arbeidsongeval met minstens 1 dag verzuim. Dit was nagenoeg gelijk in 2015. Onder zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) was dit aandeel in beide jaren 1,3%. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden.

Jongste werknemers hadden het vaakst een arbeidsongeval met verzuim
Jongere werknemers (15 tot 25 jaar) hadden in 2017 vaker (1,9%) een arbeidsongeval met verzuim dan oudere werknemers. Dit hangt volgens TNO en het CBS samen met andere verschillen tussen jong en oud. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld vaker uitzendkracht dan oudere werknemers. En uitzendkrachten hebben vaker een arbeidsongeval dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

In Nederland minder ernstige arbeidsongevallen dan gemiddeld in de EU
In 2016 deden zich in de 28 EU-landen gemiddeld 1.700 arbeidsongevallen met ten minste 4 dagen verzuim per 100.000 werknemers voor. Nederland zit met 1.300 onder dit EU-gemiddelde. Ten opzichte van 2015 is het aantal arbeidsongevallen met minstens 4 dagen verzuim zowel in Nederland als in de Europese Unie gestegen. Toen telde Nederland ruim 1.200 arbeidsongevallen per 100.000 werknemers, tegenover een EU-gemiddelde van ruim 1.600 per 100.000.

Bron: CBS/TNO februari 2019