Vanaf 1 juli 2019 verhogen we ook de premies van vouwwagen en stacaravan met 15%

26 jun 2019
Volmachten

In de nieuwsbrief van maart 2019 staat vermeld dat we per 1 juli de premies verhogen voor de particuliere verzekeringen Toercaravan, Opstal (woonhuis) en de zakelijke verzekering voor Gebouwen.

Premieverhoging caravan niet goed aan u gecommuniceerd
De premieverhoging voor de Caravanverzekering geldt niet alleen voor de Toercaravan, maar ook voor de Vouwwagen en Stacaravan. De VPI rekenboxen zijn inmiddels hierop aangepast en gaan in vanaf 1 juli 2019 per hoofdpremievervaldatum.

Waarom verhogen wij de premie?
De belangrijkste reden voor de premieverhogingen zijn de grotere schadelast door storm- en waterschade. Ook stijgen de kosten van de herstelwerkzaamheden zoals materiaal en loonkosten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Onze branchespecialist Varia helpt u graag verder. Mail of bel met Marie-José Alves (marie-jose.alves@achmea.nl / 06 225 63 952).