MKBDoorgaan hielp boekhandelaar Eric Herni

Wateroverlast zomer 2021

Overzicht afhandeling zakelijke schades

Volmachten

Waterschades zomer 2021 bij zakelijke schadeverzekeringen

23 jul 2021 4 minuten

Met name de provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden. Veel ondernemers en particulieren zijn helaas getroffen en hebben te maken met schades. Wij zetten per zakelijke schadeverzekering op een rij wat de voorwaarden zijn voor deze unieke situatie. En hoe u als gevolmachtigd kantoor omgaat met de schades die zijn ontstaan.

Mobiliteit en werkmateriaal

  • Er is dekking wanneer er sprake is van een beperkt- of volledig casco dekking. De dekking geldt niet wanneer er sprake is van roekeloosheid of opzet. Bijvoorbeeld: de verzekerde ziet dat een andere auto al volledig met de wielen onder water staat, maar de verzekerde rijdt toch door.

Brandverzekering voor bedrijven 

Gebouwen, inventaris, huurdersbelang, voorraad en bedrijfsschade

  • Waterschade door neerslag is verzekerd. Wij zien veel schade door het overlopen van het riool, veroorzaakt door hevige neerslag. In dit geval kan het riool het water niet verwerken. Dit beschouwen we als normale waterschade en wikkelen wij af onder de afgesloten neerslagdekking.
  • Zaak- en bedrijfsschade door overstroming is niet verzekerd.
  • Is het niet duidelijk of de schade is veroorzaakt door neerslag of overstroming? Neem dan contact op met onze schadeafdeling via: brand.volmacht.avero@achmea.nl. Wij beoordelen deze schades op dekking en schakelen hiervoor een expert in.
  • De expertisegrens voor brandverzekeringen ligt normaal op €750. We verhogen de expertisegrens voor brandverzekeringen in deze situatie naar €2.500. De verhoging van de expertisegrens geldt alleen voor schades die komen door de waterramp
  • Waterschade aan tuinaanleg, bestrating en/of beplanting is niet verzekerd. Alleen voor onze Bedrijf Actief Polis (BAP) geldt dat er bij neerslag dekking is voor tuinaanleg, bestrating en/of beplanting wanneer er sprake is van een gedekt evenement onder de neerslagdekking. Er geldt dan een maximale vergoeding van €15.000

Ook interessant voor u