Voorkom boetes met het Italië Certificaat voor pleziervaartuigen

27 mei 2019
Volmachten

Over Italiaanse wateren varen? Of een boot op een trailer meenemen naar Italië? Dan is een Italië Certificaat (IC) verplicht. Dit certificaat geeft aan dat de boot WA verzekerd is volgens de eisen die daarvoor in Italië gelden.

Deze WA-bedragen moeten op het certificaat staan
Op het Italië Certificaat staan de maximale dekkingen per gebeurtenis bij personenschade en zaakschade. De Italiaanse overheid paste vorig jaar de wettelijke hoogte van deze bedragen aan. Het verzekerd bedrag voor personenschade is verhoogd naar € 6.070.000 per gebeurtenis. Het verzekerd bedrag voor zaakschade is verhoogd naar € 1.220.000 per gebeurtenis.

Heeft uw klant een Italië Certificaat nodig?
Op volmachtbeheer.nl vindt u een exemplaar én een invulvoorbeeld.

Bron: Avéro Achmea