Vooraankondiging prolongatie verzuimverzekeringen

26 jun 2019
Volmachten

Begin juli vragen we u om informatie om de verzuimverzekeringen Conventioneel, WGA ERD en ZW-ERD te prolongeren. We laten het alvast weten. Dan kunt u ook op tijd de premies voor 2020 aan uw relaties doorgeven.

Voor de prolongatie van Verzuim Conventioneel voeren wij een analyse uit
Voor de prolongatie van de verzuimverzekering Conventioneel is het nodig om uw verzuimportefeuille op werkgeversniveau te analyseren. Dit doen wij voor verzekeringen waarbij de risico’s in 100%-tekening bij ons zijn ondergebracht of wanneer Avéro Achmea leading is in uw verzuimpool.

Voor de prolongatie WGA/ZW ERD hebben wij een portefeuillebestand nodig
Wij vragen u een portefeuillebestand op werknemersniveau aan te leveren voor de prolongatie van de verzuimverzekering WGA/ZW ERD.

De peildatum is 1 juli, gegevens krijgen we graag vóór 15 augustus
De peildatum voor de aan te leveren data Verzuim Conventioneel en WGA/ZW ERD is 1 juli 2019. Graag ontvangen wij de gegevens vóór 15 augustus 2019. U kunt de informatie mailen naar avero.volmachten.inkomen@achmea.nl. De uitkomsten uit onze analyse sturen wij u natuurlijk zodat u uw relaties op tijd kunt informeren over de premies voor 2020.