Waarde-indexatie 2022 voor BAP en VZP

Volmachten

Voor BAP en VZP geldt waarde-indexatie 2022

24 nov 2021 1 minuut

Voor de BedrijfActiefPolis (BAP) en de Volmacht Zakelijke Producten (VZP) moet de waarde-index 2022 toegepast worden.

Voor de verzekeringen van de gebouwen (m.u.v. dekking milieuschade), huurdersbelang (m.u.v. dekking milieuschade) en inventaris (m.u.v. dekking kasgeld) in de BAP moet de waarde-index 2022 toegepast worden. We gebruiken daarbij de indexreeks van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau. Hierdoor verandert de premie.

Voor BAP gelden voor 2022 de volgende verhogingen:

  • Gebouw en huurdersbelang: 8,16%
  • Inventaris: 3,15%

Waarde-indexcijfer VZP en white label
Voor de gebouwenverzekeringen voor bedrijfsmatige gebouwen in de VZP en voor de white label bedrijfsmatige en particuliere gebouwen in onze Volmacht is het waarde-indexcijfer voor 2022 verhoogd van 217 naar 235. Dit is een stijging van 8,16%. Deze verhoging is het gevolg van de waardeontwikkeling bouwkosten van een erkend taxatiebureau.

Ook interessant voor u