Voor BAP en VZP geldt waarde-indexatie 2021

26 nov 2020
Volmachten

Voor de BedrijfActiefPolis (BAP) en de Volmacht Zakelijke Producten (VZP) is de waarde index van het verzekerd bedrag in 2021 van toepassing.

Waarde indexcijfer BAP
Voor de verzekeringen van de gebouwen (m.u.v. dekking milieuschade), huurdersbelang (m.u.v. dekking glas en milieuschade) en inventaris (m.u.v. dekking kasgeld) in de BAP is de waarde index van het verzekerd bedrag in 2021 van toepassing. We gebruiken daarbij de indexreeks van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau.

Voor BAP gelden voor 2021 de volgende verhogingen:
Gebouw en huurdersbelang: 6,99%
Inventaris: 0,79%

Waarde indexcijfer VZP en white label

Voor de gebouwenverzekeringen voor bedrijfsmatige gebouwen in de VZP en voor de white label bedrijfsmatige en particuliere gebouwen in onze Volmacht is het indexcijfer voor 2021 verhoogd van 203 naar 217. Dit is een stijging van 6,99%. Deze verhoging is het gevolg van de waardeontwikkeling bouwkosten van een erkend taxatiebureau.