Voor BAP en VZP geldt waarde-indexatie 2020

27 nov 2019
Volmachten

Voor de BedrijfActiefPolis (BAP) en de Volmacht Zakelijke Producten (VZP) is de waarde index van het verzekerd bedrag in 2020 van toepassing.

Waarde indexcijfer BAP
Voor de verzekeringen van de gebouwen (m.u.v. dekking milieuschade), huurdersbelang (m.u.v. dekking glas en milieuschade) en inventaris (m.u.v. dekking kasgeld) in de BAP is de waarde index van het verzekerd bedrag in 2020 van toepassing. We gebruiken daarbij de indexreeks van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau.

Voor BAP gelden voor 2020 de volgende verhogingen:

  • Gebouw en huurdersbelang: 4,09%
  • Inventaris: 4,13%

Waarde indexcijfer VZP en white label
Voor de gebouwenverzekeringen voor bedrijfsmatige gebouwen in de VZP en voor de white label bedrijfsmatige en particuliere gebouwen in onze Volmacht is het indexcijfer voor 2020 verhoogd van 195 naar 203. Dit is een stijging van 4,09%. Deze verhoging is het gevolg van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau.