Vóór 15 september: wagenparken en andere collectieve autoverzekeringen verlengen

27 aug 2019
Volmachten

Heeft u bij ons wagenparken en/of andere collectieve autoverzekeringen in de volmacht? Dan ontving u van ons een brief over het prolongeren ervan. Omdat deze collectiviteiten ‘special limits’ zijn, vallen ze buiten de standaardinstructies volmacht. De contracten in de 100% en pool-tekening verlengen we elk jaar in overleg met u.

U maakt zelf uw verlengingsvoorstellen voor 2020
U baseert de verlengingsvoorstellen op de resultaten van de afgelopen 3 schadejaren 2016 – 2018 en het lopende schadejaar (tot tenminste 1 augustus 2019). U neemt hierin ook de (trend)ontwikkeling van schades in de sub-branches en de verzekerde bedragen mee.

Houd rekening met de aangepaste CRvp norm in uw verlengingsvoorstellen
Avéro Achmea heeft de normering Combined Ratio verdiende premie (CRvp) begin dit jaar aangepast aan de ontwikkelingen in de volmachtmarkt van de laatste 5 jaren. Met als doel samen te sturen naar een financieel gezonde portefeuille. De CRvp-norm voor deze collectiviteiten is vanaf 2019 aangepast naar 75%.

Wij beoordelen uw collectiviteiten en verlengingsvoorstellen
We beoordelen eerst de resultaten van uw collectiviteiten over 2016 tot en met juli 2019. Daarna beoordelen wij uw verlengingsvoorstellen voor schadejaar 2020. Vóór 20 oktober 2019 krijgt u van ons een reactie op uw verlengingsvoorstel. Dan geven wij ook aan of wij uw collectiviteiten verlengen.

Voor de beoordelingen hebben wij gegevens van u nodig
Maakt u gebruik van Market Scan? Stuurt u ons dan een Excel-bestand met deze basisgegevens per collectiviteit:

  • collectiviteitnummer
  • naam collectiviteit
  • contractvervaldatum
  • uw verlengingsvoorstel

Gebruikt u Market Scan niet? Dan krijgen wij graag deze basisgegevens én de gespecificeerde premie-schadestatistieken per collectiviteit voor de periode van 2016 tot en met juli 2019.

E-mail vóór 15 september uw overzicht van collectiviteiten 2019 en verlengingsvoorstellen 2020
Dit geldt voor collectiviteiten met dezelfde contractvervaldatum in januari en collectiviteiten met variabele contractvervaldata. Van collectiviteiten met 1 vaste contractvervaldatum in 1 van de andere maanden, levert u de gegevens 4 maanden voor de contractvervaldatum.

E-mail uw voorstellen naar renewalwagenparken.avero@achmea.nl.
Levert u niet (op tijd)? Dan beoordelen wij en maken we zelf een voorstel.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag
Neem contact op met onze branchespecialisten Automotive, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur: