Verzuimverzekering aanpassen bij bedrijfsovername, verkoop, fusie of splitsing

27 mei 2019
Volmachten

Naamswijzigingen of rechtsvormwijzigingen gaan meestal samen met een bedrijfsovername, verkoop, fusie of splitsing. En dat kan ook gevolgen hebben voor de lopende verzuimverzekering. Is er sprake van zo’n wijziging? Dan geeft de ondernemer dat schriftelijk door aan de gevolmachtigde agent, die het verzoek beoordeelt op basis van de acceptatierichtlijnen van Avéro Achmea. En dan zijn er 2 mogelijkheden.

1. De nieuwe eigenaar neemt de lopende polis over
De gevolmachtigde agent geeft na beoordeling de nieuwe eigenaar de mogelijkheid om de lopende polis over te nemen. Daarvoor ondertekenen de verzekeringnemer en de nieuwe eigenaar een zogenaamde ‘lusten- en lastenverklaring’ (akkoordverklaring). In deze verklaring stemt de oude eigenaar in met de overdracht van de verzekering aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar verklaart om niet alleen de lusten maar ook de lasten van de verzuimverzekering over te nemen. Dit betekent dat alle schulden ten laste komen van de nieuwe eigenaar, ook openstaande vorderingen uit het verleden. Ontvangt de gevolmachtigde agent de door beide partijen ondertekende verklaring? Dan kan de tenaamstelling en de incasso worden aangepast.

2. De nieuwe eigenaar werkt niet mee aan een akkoordverklaring
Dan kan de naamswijziging niet worden doorgevoerd. De lopende verzuimverzekering wordt zonder uitloop geroyeerd vanaf de datum waarop de nieuwe eigenaar het bedrijf overneemt. De nieuwe eigenaar kan een nieuwe verzuimverzekering aanvragen. Omdat dit een nieuwe verzekering is, wordt er géén inloop meeverzekerd.

 Bron: Avéro Achmea