Verzuimbeleid vraagt om nieuwe inrichting

Volmachten

Verzuimbeleid organisaties toe aan verandering

25 apr 2023 2 minuten

De cijfers van het CBS liegen er niet om: in het 4e kwartaal van 2022 lag het gemiddelde ziekteverzuim met 5,6% opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Werkgevers staan daarom voor grote uitdagingen bij de inrichting van hun verzuimbeleid. Het standpunt en de werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) geven werkgevers hierbij praktische bouwstenen.

De noodzaak van (mee)werkend verzuimbeleid is actueler dan ooit
De noodzaak om een effectieve verzuimoplossing te hebben, is actueler dan ooit. Aan de ene kant neemt de kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid in de huidige krappe arbeidsmarkt toe. Aan de andere kant roepen ontwikkelingen in wetgeving en dienstverlening de vraag op hoe een effectieve en juridisch houdbare verzuimoplossing er tegenwoordig eigenlijk uitziet. Het gemiddelde ziekteverzuim van werknemers lag in het 4e kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit deze cijfers van het CBS van 10 maart 2023.

Verzuimbeleid (opnieuw) inrichten is vaak nodig, maar hoe?
Hoewel de redenen uiteenlopen, staan vrijwel alle werkgevers voor de uitdaging hun huidige verzuimbeleid te overwegen en aan te passen. Bij veel organisaties beantwoordt de gerealiseerde effectiviteit niet meer aan de (gewijzigde) behoefte. In andere gevallen overwogen werkgevers de toepassing en mogelijke toegevoegde waarde van nieuwe opties voor effectief verzuimbeleid nog niet. Bij weer andere werkgevers staan 1 of meer toegepaste werkwijzen op gespannen voet met de wetten en regels. En soms doen alle redenen zich tegelijk voor. Zo ontstond een situatie waarin veel werkgevers zoekende zijn. Of ze zouden dat voor een optimale bedrijfsvoering eigenlijk moeten zijn.

Aan de slag met de Werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid 
Tijdens het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) Jaarcongres 2023 op 5 april ontvingen Anneloes Goossens (VNO-NCW MKB Nederland) en Raymond Puts (AWVN) het standpunt en de werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid. Praktische bouwstenen voor werkgevers die (opnieuw) hun verzuimbeleid willen inrichten. Ze geven antwoord op de vraag waaraan een effectieve en juridisch houdbare verzuimoplossing moet voldoen. Het standpunt en de werkwijzer maken ook duidelijk welke rol casemanagement hierbij kan hebben.

Download Standpunt Inrichting Verzuimbeleid

Download Werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid 

We kunnen niet zonder casemanagers
Casemanagement vervult steeds meer een sleutelrol bij de inrichting van een effectief verzuimbeleid. Casemanagers zijn allang niet meer alleen bezig met de wettelijk voorgeschreven werkgeversregie over het re-integratieproces bij ziekte. Ze richten zich ook op verzuimpreventie en conflicthantering. Ze helpen complex verzuim oplossen, werkvermogen beschermen en bevorderen, en schade door WIA-instroom voorkomen en beheersen. Ook is binnen casemanagement veel expertise aanwezig over riskmanagement sociale zekerheid en de beleidsmatige beheersing van financiële risico’s die bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid horen.

Bron: Stichting Register Specialistisch Casemanagement

Ook interessant voor u