Belangrijkste wijzigingen op een rij

Volmachten

Versie 2023 van Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 gepubliceerd

21 dec 2022
1 minuut

De Verbeterde Risicoklassenindeling is een belangrijk instrument voor ontwerp, oplevering en onderhoud van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) publiceerde VRKI 2.0 versie 2023. Alle geactualiseerde documenten staan online voor u klaar.

De nieuwste versie is te gebruiken vanaf 1 januari 2023
De VRKI 2.0 versie 2023 is vanaf 1 januari te gebruiken. Tot 1 april 2023 mag u ook VRKI 2.0 versie 2022 nog gebruiken.

De belangrijkste wijzigingen op een rij
De definities en eisen voor kluizen zijn bijgewerkt.
De eisen voor kluisverankering zijn aangepast.
In- en uitschakeling van inbraaksignaleringssystemen is nu duidelijker.
De prestatie-eisen voor rolluiken en rolhekken zijn aangepast.
De tekst over bereikbaarheid en beveiliging van dak- en gevelelementen is aangescherpt.
Nieuw zijn definities van maatwerk, gelijkwaardigheid en aantoonbaar vakmanschap.
Verwijzingen naar de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen zijn verwijderd.
De attractiviteitenlijst met goederen is geactualiseerd.
Waar nodig zijn teksten aangescherpt.

Download hier alle 2023 VRKI-documenten
Met deel A (de risicomatrix) wordt het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden bepaald. Welke beveiligingsmaatregelen dan nodig zijn, staat in deel B.
VRKI 2.0 deel A versie 2023
VRKI 2.0 deel B versie 2023
VRKI 2.0 Intakedocument versie 2023
VRKI 2.0 Samenvatting versie 2023

Bron: CCV en Verbond van Verzekeraars