bibliotheek

Algemene verlaging en premiedeel Topdekking

Volmachten

We verlagen de premie van de BAP Huurdersbelangverzekering

24 jul 2023 2 minuten

Vanaf 1 september 2023 passen we voor nieuwsluit en prolongatie de premie van de Huurdersbelangverzekering binnen de BedrijfActiefPolis (BAP) aan. Het gaat om de volgende aanpassingen.

Algemene premieverlaging van 1% voor alle risico’s
Doordat er een toeslag in het premiemodel vervalt, geldt er een premieverlaging van 1% voor alle risico’s.

Verlaging premiedeel Topdekking van 70% tot 80%
Naast de algemene verlaging passen we ook het premiedeel van de Topdekking aan. Hiermee verlagen we het verschil in premie tussen de Uitgebreide dekking en de Topdekking. Voor de meeste bedrijfsactiviteiten betekent dit een verlaging van 80%. Er zijn ook uitzonderingen waarvoor een verlaging van 70% geldt. Hieronder ziet u welke bedrijfsactiviteiten dit zijn:

Bedrijfsactiviteiten
We verduidelijken de premieaanpassing graag met een voorbeeld 
Een voorbeeld. Na de algemene verlaging van 1% is de premie Uitgebreid 2,00 promille en de premie Top is 2,50 promille. Dan wordt de meerpremie van 0,50 promille met 80% of 70% verlaagd. Bij 80% verlaging wordt de premie voor de Topdekking 2,10 promille.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op
Wilt u meer weten over de premieverlaging? Onze collega’s van afdeling Volmacht Schade helpen u graag. Kijk voor contactgegevens op Contactpersonen Volmachten.

Ook interessant voor u