Voor WGA-ERD nieuw uitvraagformulier 

Volmachten

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD vernieuwd

26 jan 2022 1 minuut

Er is een nieuw uniform uitvraagformulier WGA-ERD voor werkgevers die per 1 juli 2022 willen overstappen naar eigenrisicodragerschap.

Aanpassingen in het uitvraagformulier
Adfiz vernieuwde het uniform uitvraagformulier, omdat WGA-vast en WGA-flex nu synchroon lopen. Maar ook adviseurs en verzekeraars gaven input voor een actueler en duidelijker formulier. Dit zijn de wijzigingen op een rij:

  • In het 1e tabblad is een vraag opgenomen over Sectorcode CBS. 
  • Bij de UWV-code en de CBS-code staat in het antwoordveld nu een uitklapmenu met vaste antwoordmogelijkheden. Dit voorkomt foute invoer van sectornummers wat in het vorige formulier nog wel eens misging.
  • Bij instroom ZW is kolom I toegevoegd om het dagloon waarop de ZW-uitkering is gebaseerd, in te vullen. Het is niet verplicht deze kolom in te vullen.
  • Omdat WGA-vast en WGA-flex nu synchroon lopen met de 10-jaarsperiode vanaf 1 januari 2012 (WGA-flex is nu structureel ingegroeid), maakte Adfiz hier 1 tabblad van: ‘Instroom WIA’. Wel is daar een kolom K toegevoegd met een gedwongen keuze tussen 1 of 2. Inzicht hierin kan belangrijk zijn in het adviestraject van de adviseur.


Gebruik het meest actuele formulier voor soepele acceptatie

Download de Nederlandse en Engelstalige uitvraagformulieren.

Bron: Adfiz

Ook interessant voor u