Tijdelijke aanpassing beleid offreren en accepteren verzuimverzekeringen Avéro Achmea Volmachten

24 mrt 2020
Volmachten

Het coronavirus heeft een enorme impact op alles en iedereen. De verspreiding tegengaan is nu enorm belangrijk. Maar we willen ook het beste blijven doen voor onze klanten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ons offreer- en acceptatiebeleid van onze verzuimverzekeringen nu moeten aanpassen. Deze maatregel is tijdelijk en we waarderen uw begrip hiervoor in deze situatie.

De gezondheid en veiligheid van klanten en medewerkers staat voorop
Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. In tijden als deze, is onze missie voor ons nog relevanter. We staan midden in de samenleving en zijn op meerdere vlakken betrokken bij de huidige corona- en economische crisis. De producten en diensten van onze merken spelen een grote rol in het leven van onze klanten. Zeker nu is het van groot belang om er te zijn voor onze klanten. Als coöperatieve verzekeraar willen we het beste doen voor onze klanten. Daarom zetten we samen extra stappen om hiervoor te zorgen.

Wat verandert er vanaf 19 maart 2020, specifiek voor ons product Verzuim Conventioneel?
Het blijft mogelijk om onze verzuimverzekeringen te offreren en te accepteren. Dit verandert er vanaf 19 maart wel:

  • Het is niet meer mogelijk om de termijnen eigenrisico van 10 en 20 wachtdagen te offreren en te accepteren. Dat is wel mogelijk bij de termijnen eigenrisico van 30, 65, 130 en 261 wachtdagen.
  • De commerciële korting vervalt bij het offreren en de acceptatie.
  • Een ingangsdatum nieuwe verzekering met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd.
  • Een tussentijdse dekkingsuitbreiding op de bestaande verzekering kunnen we nu niet toestaan. Denk hierbij aan het verhogen van dekkingspercentages en het verlagen van de eigenrisicotermijn.

Heeft u vragen over deze tijdelijke maatregel?
Neem dan contact op met uw volmachtspecialist Inkomen of uw accountmanager.

Tip bij doorgeven ziekmelding
Wilt u een ziekmelding doorgeven vanwege de preventieve maatregelen vanuit de overheid en/of het RIVM? Kijk dan voor meer informatie op de website van het RIVM. Hier vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus.

We houden u op de hoogte over het coronavirus en de verzekeringen van Avéro Achmea
Kijk regelmatig op onze nieuwspagina over het coronavirus. Daar leest u bijvoorbeeld of schade door het coronavirus wel of niet geclaimd kan worden op onze verzekeringen. We geven hier ook antwoord op veelgestelde vragen.

Ook het Verbond geeft antwoord op veelgestelde vragen
Ook op de website van het Verbond van Verzekeraars staan de belangrijkste en meest gestelde vragen over de impact van het coronavirus op een rij. Bijvoorbeeld over de dekking voor verschillende verzekeringen, waaronder de WIA- en verzuimverzekeringen.