Reis- en annuleringsverzekering verlengen? Denk om deze verplichte checks

24 sep 2020
Volmachten

Door corona moeten we in het herverzekeringscontract aanpassingen doen rond overdraagbare ziekten. We volgen daarbij ook de wijzigingen die al eerder zijn doorgevoerd in de particuliere Reis- en Annuleringsverzekeringen. Deze veranderingen hebben impact op de voorwaarden en clausules van veel producten. Gelukkig kunnen we de veranderingen voor volmachten beperken.

Houd rekening met verplichte wijzigingen en checks voor 2021
Heeft u bij ons Reis- en Annuleringsverzekeringen in de 100%- of pooltekening? En wilt u deze verzekeringen voor 2021 verlengen of wijzigen? Denk dan om deze verplichte wijzigingen en checks. Deze regels zijn nodig om deze verzekeringen te kunnen verlengen.

Wijzigingen en checks Annuleringsverzekering
Voor losse Annuleringsverzekeringen én Annuleringsverzekeringen die onderdeel zijn van een Reisverzekering gelden 2 zaken:

1. Er moet een 14 dagen termijn (of korter) zijn opgenomen
Het annuleren van een reis is niet verzekerd als de verzekering meer dan 14 dagen na het boeken van die reis is afgesloten.

2. Grootschalige epidemieën zijn uitgesloten
Deze verzekerde gebeurtenissen zijn niet verzekerd als de oorzaak een grootschalige epidemie is:
  • Een reis annuleren vanwege onverwacht geen visum krijgen.
  • Een reis annuleren omdat reisbestemming reisadvies met kleurcode oranje of rood krijgt.
Zo staat dat in onze voorwaarden
Deze teksten staan in de voorwaarden van onze Reis- en Annuleringsverzekering:

14 dagen termijn
Niet verzekerd is de annulering van een reis als u deze verzekering meer dan 14 dagen na het boeken van die reis afsloot.
- Wel verzekerd, als u voor die reis al een Annuleringsverzekering had bij een andere verzekeraar.
- En deze verzekering sloot u direct nadat de verzekering bij de andere verzekeraar stopte.

Niet verzekerd is de verhoging van het verzekerd bedrag voor een reis die u meer dan 14 dagen vóór de verhoging boekte.
- Wel verzekerd voor het verzekerd bedrag dat gold voordat u het verzekerd bedrag verhoogde.
- Had u een Annuleringsverzekering met een lager verzekerd bedrag bij een andere verzekeraar? En sloot u deze verzekering direct nadat de verzekering bij de andere verzekeraar stopte? En boekte u de reis meer dan 14 dagen vóór u deze verzekering afsloot? Dan geldt voor die reis het (lagere) verzekerd bedrag dat gold voor de Annuleringsverzekering bij de andere verzekeraar.

Epidemie
Niet verzekerd: als verzekerde geen visum krijgt als gevolg van een grootschalige epidemie.
Met een grootschalige epidemie bedoelen we dat sprake is van alarmfase 5 volgens de World Health Organization (WHO). Dat betekent dat hetzelfde virus of besmettelijke ziekte een epidemie veroorzaakt in twee of meer landen in dezelfde WHO-regio.

Niet verzekerd: als het negatief reisadvies het gevolg is van een grootschalige epidemie.
Met een grootschalige epidemie bedoelen we dat sprake is van alarmfase 5 volgens de World Health Organization (WHO). Dat betekent dat hetzelfde virus of besmettelijke ziekte een epidemie veroorzaakt in twee of meer landen in dezelfde WHO-regio.