Gegevens voor WGA ERD  graag vóór 29 juli mailen

Volmachten

Prolongeren WGA ERD: gegevens nodig vóór 29 juli

29 jun 2022 1 minuut

Begin juni vroegen we informatie om de WGA ERD (jaargang 2023) te prolongeren. We laten het u nog even weten.

De peildatum is 1 juli, gegevens krijgen we graag vóór 29 juli
De peildatum voor de aan te leveren data WGA ERD is 1 juli 2022. We ontvangen de gevraagde gegevens graag vóór 29 juli 2022. U mag de informatie mailen naar avero.volmachten.inkomen@achmea.nl. In september/oktober krijgt u onze prolongatievoorstellen. Uw adviseurs kunnen hun relaties dan op tijd informeren over de premies voor 2023.

Vragen over verlengen?
Neem gerust contact op met onze branchespecialisten:
René van Harrewijn: rene.van.harrewijn@achmea.nl | 06 511 42 304
Sergio Petrone: sergio.petrone@achmea.nl | 06 132 39 894

Ook interessant voor u