Prolongatievoorstellen Verzuim Conventioneel volgen in oktober

27 aug 2019
Volmachten

De prolongatievoorstellen Verzuim Conventioneel van Avéro Inkomen Volmachten worden later geleverd dan we hadden voorzien. We verwachten de prolongatievoorstellen medio oktober aan gevolmachtigde agenten te sturen.

We onderzoeken of het nodig is om experience-modellen aan te passen
De prolongatievoorstellen volgen later omdat we een negatieve trendbreuk zagen in de schadelast in maand 6 van 2019. We weten niet of dit incidenteel is. Daarom analyseren we intern of de experience-modellen aangepast moeten worden.