Preventie is belangrijk om langdurig verzuim te voorkomen

24 sep 2020
Volmachten

In maart 2020 steeg het aantal verzuimmeldingen fors. In de maanden daarna nam dat weer flink af. Toch duurt het gemiddeld langer voordat iemand weer hersteld is.

Preventie is bij psychisch verzuim extra belangrijk 
Arbodiensten en verzekeraars waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe (thuis)werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd de hulp van experts inschakelen is het devies.

Langdurig psychisch verzuim wordt voorspeld
Na een eerdere daling van het aandeel psychisch verzuim, zien de arbodiensten dit aandeel vanaf eind april 2020 weer stijgen tot het gebruikelijke niveau van vorig jaar. De vraag is nu hoe dit zich de komende tijd verder ontwikkelt. De verwachting is dat de impact voor onder andere thuiswerkers en mensen in de zorg groter is dan de verzuimcijfers nu laten zien.

Ondernemen in deze tijd vraagt alertheid en flexibiliteit

De bedrijfsarts legt de diagnose psychisch verzuim pas 6 weken na de ziekmelding officieel vast. Maar valt iemand uit met psychische klachten? Dan is dat vaak voor langere tijd, met alle gevolgen van dien. Het is daarom extra belangrijk om alert te zijn. Door als leidinggevende goed in contact te blijven met de werknemers, duidelijke kaders te stellen en de hulp van experts in te schakelen als dat nodig is. Ondernemen en werken in de nieuwe 1,5 meter economie vraagt de nodige flexibiliteit van de werkgever en de werknemers.

Door René van Harrewijn RVI® GRMC®, product- en propositiespecialist Volmacht Inkomen Avéro Achmea