Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim € 3,6 miljard

26 feb 2020
Volmachten

In 2018 realiseerden gevolmachtigde agenten voor € 3,6 miljard aan premie in schade en inkomen. Sinds 2015 steeg het premievolume in de volmachtmarkt met € 800 miljoen. De groei van de markt (zowel in schade als inkomen) lijkt zich in 2019 verder door te zetten en uit te komen op zo’n € 3,9 miljard. Dat blijkt uit cijfers die de NVGA en het Verbond van Verzekeraars voor het eerst samen publiceerden.

De cijfers representeren vrijwel de hele volmachtmarkt
De cijfers, samengesteld door Market Scan, gaan over de periode 2015-2018 en komen uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA). Alle NVGA-leden, en ook bijna alle gevolmachtigde agenten die geen lid zijn, leverden hiervoor cijfers aan. De gegevens zijn dan ook representatief voor bijna de hele volmachtmarkt.

Een mooie vooruitgang
Tussen 2015 en 2018 verbeterde het resultaat van de totale tekening in volmacht met zo’n 7%. En op schadejaar met 8%. "Een mooie vooruitgang die van groot belang is voor een toekomstbestendige volmachtmarkt”, laten de NVGA en het Verbond weten. “Het is wel een gezamenlijke uitdaging om de resultaten, in het bijzonder van de branches Brand en Motor nog verder te verbeteren.” 

Dit kan beter
Voor de branche Verzuim laten de uitloopcijfers zien dat de resultaten van de branche Verzuim op schadejaar 2015 t/m 2017 nog niet verbeteren.

Het aantal kleine schades daalde
Uit de cijfers blijkt dat vooral het aantal kleine schades (tot € 25.000) de afgelopen jaren daalde en het aandeel grotere schades juist toenam. Verder valt op dat het aantal waterschades, naast de brandschades, de afgelopen jaren fors stegen. Dat komt volgens de verzekeraars en gevolmachtigde agenten door 2 extreme weergebeurtenissen in 2016 en 2019. Volgens de cijfers tot en met oktober 2019 ontwikkelt de totale schadelast zich positief ten opzichte van 2018.

Marktcijfers 2019 zijn dit voorjaar te verwachten
De NVGA en het Verbond zijn van plan om de marktcijfers samen elk halfjaar te blijven publiceren. In het voorjaar van 2020 verwachten de branchepartijen de marktcijfers van 2019 bekend te maken.

Bron: NVGA/Verbond van Verzekeraars