Opgave exceptioneel vrachtvervoer Duitse deelstaten

28 apr 2020
Volmachten

Herverzekeraar Achmea Reinsurance wil ook dit jaar graag weten welke vrachtautoverzekeringen u in de Volmacht heeft.

Het gaat hierbij om exceptioneel vrachtvervoer in bepaalde Duitse deelstaten. Stuurt u ons uw overzicht vóór 1 juni naar automotive.volmacht.avero@achmea.nl?

Wat is exceptioneel vervoer?
Exceptioneel vervoer is het transport per vrachtwagen van zaken die te hoog, te breed, te lang of te zwaar zijn. Het transport mag alleen met een speciale vergunning en/of onder begeleiding plaatsvinden.

Waarom is uw opgave belangrijk?
In sommige Duitse deelstaten is een WA-verzekering voor exceptioneel vervoer nodig. Het verzekerd bedrag moet € 25.000.000 per gebeurtenis zijn. De verzekeraar (of de gevolmachtigde) geeft hiervoor een verklaring af. Achmea Reinsurance meldt deze risico's bij de herverzekeraars. Risico's die niet gemeld zijn, zijn niet verzekerd.

Deze gegevens hebben we nodig
Mail ons een overzicht van uw relaties die exceptioneel vrachtvervoer verrichten in Duitsland en bij Avéro Achmea verzekerd zijn in de 100%- en pooltekening. Wij hebben daarvan deze gegevens nodig:

  • Polisnummer
  • Naam en adresgegevens van de relatie
  • Contractvervaldatum van de verzekering
  • Kenteken van het voertuig
  • Ons aandeel (100% of poolaandeel)

Mail uw opgave vóór 1 juni naar de Automotive mailbox
Stuur uw overzicht naar automotive.volmacht.avero@achmea.nl. Onze branchespecialisten Automotive zitten er klaar voor. Natuurlijk ook om antwoord te geven op uw vragen. U kunt René en Floris bellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.