“Onze ambitie: dé digitale verzekeraar zijn voor volmachten”

23 jun 2020
Volmachten

Volmachten is voor Avéro Achmea een belangrijk distributiekanaal voor het uitrollen van de nieuwe Achmea zakelijke en particuliere schadepakketten. Het gaat hierbij om de BedrijfActiefPolis (BAP) en de ParticulierOpZekerpolis (POZ). “Dit zijn generieke producten van Achmea voor een hele grote markt”, bevestigt Jaap de Louw, directeur Volmachten van Avéro Achmea. “Ter ondersteuning van de volmachtkantoren zorgen we ervoor dat zij bij het afsluiten van deze polissen kunnen rekenen op efficiency, gemak en snelheid.”

Dé digitale verzekeraar voor volmachten zijn
Concreet betekent dit dat Avéro Achmea zorgt voor een compleet ingeregelde acceptatie-, administratie- en afsluitomgeving met rekenboxen. Deze omgeving moet naadloos aansluiten bij de platforms van de volmachtkantoren. “We willen dé digitale verzekeraar voor volmachten zijn. We zorgen daarom ook voor het bijbehorende onderhoud op deze boxen die via marktstandaard VPI (Volmacht Producten Interface) naar de volmacht omgeving wordt gebracht. De volmachtkantoren hoeven onze producten zelf dus niet meer in te regelen en te onderhouden.”

Ontwikkelen van een stabiel platform
Jaap is zich ervan bewust dat deze operatie in de afgelopen maanden niet overal even ‘lekker’ liep. “Het ontwikkelen van de digitale omgeving ging gepaard met wat kinderziektes. Ook liepen we, als voorloper, tegen de diversiteit van infrastructuren aan. Elke individuele volmacht heeft er immers zelf eentje ontwikkeld met geselecteerde leveranciers. Dit alles hebben we inmiddels onder controle.” Het stabiliseren en optimaliseren van het platform en de bijbehorende IT-structuur heeft prioriteit. Daarnaast zet Avéro Achmea in op innovatie zodat de digitale omgeving alles biedt wat volmachten nodig hebben om hun klanten snel, efficiënt en gemakkelijk van dienst te zijn. “Kortom: onze producten zijn aantrekkelijk en de voordelen van onze omgeving zijn groot.”

Op tijd communiceren
Avéro Achmea houdt zich bij haar digitale dienstverlening stipt aan de marktstandaarden, zoals SIVI en VPI. “Dit zorgt ervoor dat we volledig voldoen aan de uitbestedingseisen op het gebied van risicobeheersing en datakwaliteit. Daardoor kunnen we ook die snelheid leveren. En het gemak en die efficiency garanderen.” Dat blijft ook zo als er wijzigingen in de producten optreden. “Volmachtkantoren moeten hun klanten op tijd informeren over veranderingen in de polis. Tijdige, specifieke en volledige communicatie over de wijzigingen in de boxen was in het begin best wel lastig. Het vereist nauwgezette afstemming tussen onze mensen van acceptatie, propositiemanagement en communicatie. Onze producten zijn behoorlijk gedifferentieerd; BAP kent maar liefst meer dan 1.250 hoedanigheden. We moeten en zullen ons daarom houden aan een goede communicatie met volmachtkantoren. Dat betekent dat we hen minstens 3 maanden vóór ingangsdatum op de hoogte stellen van wijzigingen op onze boxen. Zo kunnen zij hún communicatievoorbereiding naar hun klanten op tijd starten.”


Maatwerk blijft mogelijk
Waar de BedrijfActiefPolis en de ParticulierOpZeker-polis meer generiek zijn, bevestigt Jaap dat maatwerk bij Avéro Achmea ook nog steeds mogelijk is. “Bijvoorbeeld voor bepaalde onderscheidende segmenten of sectoren. Volmachten kunnen dat voorleggen aan ons accountmanagement. Maar nogmaals: onze generieke Achmea-producten bieden heel veel mogelijkheden.”

Meer weten? Jaap de Louw, directeur Volmachten van Avéro Achmea, vertelt u er graag over. Stuur een e-mail naar jaap.de.louw@achmea.nl.

Over BAP en POZ
De BedrijfActiefPolis (BAP) bevat alles wat Avéro Achmea voor de MKB-ondernemer in huis heeft. Het pakket bevat nu 10 verzekeringen; uitbreiding staat voor eind dit jaar gepland. De ParticulierOpZeker-polis (POZ) bestaat uit 1 oplossing voor het verzekeren van alle ‘bezit en vrije tijd’.