Nieuwe voorwaarden en premies BedrijfActiefPolis (BAP)

29 okt 2019
Volmachten

De voorwaarden en premies BAP voor de verzekeringen Gebouwen, Huurdersbelang, Inventaris en Omzet wijzigen per 1 januari 2020.

We passen de premies aan met de premie-index
De premie-index is 2,5% en geldt voor nieuwe verzekeringen met de ingangsdatum 1 januari 2020 en voor verzekeringen die vanaf 1 januari 2020 prolongeren. Alle verzekeringen van BAP worden met de premie-index verhoogd, behalve de verzekeringen Inventaris, Huurdersbelang en Bedrijfsgebouwen. De dekking milieu bij Bedrijfsgebouwen, de dekking milieu bij Huurdersbelang en de dekking kasgeld bij Inventaris krijgen wel een premie-indexatie.

Dit wijzigt in de BAP-voorwaarden

 • Verbod op cessie
  De schadevergoeding mag niet aan een ander overdragen worden. Dit mag alleen als de verzekeraar hiervoor toestemming geeft. Deze aanpassing staat in het artikel ‘Verbod op cessie’ in de voorwaarden.
 • Wij passen de dekking voor niet-zichtbare schade aan zonnepanelen aan
  Niet-zichtbare schade is schade die met het blote oog niet te zien is, maar wel leidt tot opbrengstverlies. Als door hagel niet-zichtbare schade ontstaat, dan vergoeden wij de schade als de zonnepanelen hierdoor minstens 25% minder opbrengen.
 • Indexcijfers
  In de voorwaarden staat wanneer de verzekeraar de premie of de verzekeringsvoorwaarden kan aanpassen. De premie passen we aan wanneer de bouwprijzen veranderen. We gebruiken hiervoor nu de indexcijfers die vastgesteld zijn door CED-Taxaties. Vanaf januari 2020 gebruiken we hiervoor de Achmea Index.
 • Definitie Gebouw en Inventaris
  Deze is uitgelijnd met de omschrijvingen vanuit het Verbond. Rolluiken zijn geen onderdeel meer van Inventaris maar van Gebouw.
 • Omschrijving ‘geld’ is aangepast
  Binnen geld zijn de ‘horecamunten’ niet verzekerd. Deze staan nu ook apart vermeld.
 • Omschrijving gebeurtenis in relatie tot de andere “brandverzekering”
  Op de omzetverzekering zijn de gebeurtenissen verzekerd die ook verzekerd zijn op de aanwezige verzekeringen voor gebouw-, huurdersbelang, inventaris of voorraad. Heeft de verzekeringnemer bijvoorbeeld een brand / dekking voor een gebouwenverzekering. Dan is na een diefstalschade aan het gebouw de omzet die de verzekerde misloopt door schade aan het gebouw, niet verzekerd. Heeft de verzekeringnemer diefstal wel verzekerd op de gebouwenverzekering, dan is deze ook verzekerd op de omzetverzekering.

Nieuwe BAP voorwaarden modelnummers
Deze voorwaardennummers worden ook aangepast in VPI en Atosi.

Verzekeringen BAP

Huidig modelnummer

Nieuw modelnummer

Gebouwen brand /storm

GEB-BV-01-191

GEB-BV-01-201

Gebouwen uitgebreid

GEB-BV-02-191

GEB-BV-02-201

Gebouwen Top

GEB-BV-03-191

GEB-BV-03-201

Gebouw algemeen

GEB-PV-01-191

GEB-PV-01-201

Gebouw - Ruitbreuk

GEB-RV-06-191

GEB-RV-06-201

Gebouw - Milieuschade op het risicoadres

GEB-RV-07-191

GEB-RV-07-201

Huurdersbelang brand/storm

HRB-BV-01-191

HRB-BV-01-201

Huurdersbelang uitgebreid

HRB-BV-02-191

HRB-BV-02-201

Huurdersbelang Top

HRB-BV-03- 191

HRB-BV-03-201

Huurdersbelang Algemeen

HRB-PV-01-191

HRB-PV-01-201

Huurdersbelang - Ruitbreuk

HRB-RV-06-191

HRB-RV-06-201

Huurdersbelang Milieuschade op het risicoadres

HRB-RV-07-191

HRB-RV-07-201

Inventaris algemeen

IVT-PV-01-191

IVT-PV-01-201

Inventaris - Buiten het gebouw

IVT-RV-07-191

IVT-RV-07-201

Inventaris - Eigen gebrek

IVT-RV-06-191

IVT-RV-06-201

Inventaris – Geld

IVT-RV-08-191

IVT-RV-08-201

Inventaris brand /storm

IVT-BV-01-191

IVT-BV-01-201

Inventaris uitgebreid

IVT-BV-02-191

IVT-BV-02-201

Inventaris Top

IVT-BV-03-191

IVT-BV-03-201

Omzet brand storm

BDS-BV-01-191

BDS-BV-01-201

Omzet uitgebreid

BDS-BV-02-191

BDS-BV-02-201

Omzet Top

BDS-BV-03-191

BDS-BV-03-201

Omzet algemeen

BDS-PV-01-191

BDS-PV-01-201

Omzet - Eigen gebrek

BDS-RV-06-191

BDS-RV-06-201

Omzet - Milieuschade op het risicoadres

BDS-RV-07-191

BDS-RV-07-201

Omzet - Bederf gekoelde voorraad

BDS-RV-08-191

BDS-RV-08-201

Omzet - Buiten het gebouw

BDS-RV-09-191

BDS-RV-09-201

Voorraad brand/storm

VOO-BV-01-191

VOO-BV-01-201

Voorraad uitgebreid

VOO-BV-02-191

VOO-BV-02-201

Voorraad Top

VOO-BV-03-191

VOO-BV-03-201

Voorraad - Bederf gekoelde voorraad

VOO-RV-06-191

VOO-RV-06-201

Voorraad - Buiten het gebouw

VOO-RV-07-191

VOO-RV-07-201

Voorraad Algemeen

VOO-PV-01-191

VOO-PV-01-201