Nieuwe voorwaarden en premies BAP en VZP per 1 januari 2021

24 sep 2020
5 minuten
Volmachten

De voorwaarden en premies van de BedrijfActiefPolis (BAP) en Volmacht Zakelijke Producten (VZP) wijzigen per 1 januari 2021. We zetten het voor u op een rij.

We passen de premies aan met de premie-index
De premie-index is 1,7% en geldt voor nieuwe schadeverzekeringen met de ingangsdatum 1 januari 2021 en voor verzekeringen die vanaf 1 januari 2021 prolongeren. Alle verzekeringen van BAP worden met de premie-index verhoogd.

U kunt binnenkort de wijzigingen in de voorwaarden inzien
We passen een aantal artikelen in zowel de BAP als de VZP voorwaarden aan. En we maken de teksten van de artikelen duidelijker. We maken de verschillen inzichtelijk in een verschillenoverzicht. Dit overzicht is in oktober beschikbaar. Zo ziet u in 1 oogopslag wat er anders is. U vindt de nieuwe voorwaarden uiterlijk 1 november op onze website.

Voor VZP gelden de volgende premieverhogingen

We verhogen de WA-premie van de bestelautoverzekering met 5%
Deze verhoging is nodig omdat we hogere bedragen aan letsel-en vermogensschade na een ongeval betalen dan voorheen. De premies van de cascoverzekeringen veranderen niet.

De WA-premie van de vrachtautoverzekering verhogen we met 10%
Net als bij bestelautoverzekeringen keren we ook voor de WA-verzekering van de vrachtauto meer schade uit dan voorheen. We betalen hogere bedragen aan letsel- en vermogensschade na een ongeval en meer voor affectieschade. De premies van de cascoverzekeringen veranderen niet.

We verhogen de premies van de personenautoverzekering 
De WA- en de (beperkt) cascopremies van onze autoverzekeringen verhogen we met 2,5%. Deze verhoging is nodig omdat we meer dan voorheen betalen aan affectieschade en letsel- en vermogensschade na een ongeval. We verhogen de premie ook omdat de gemiddelde reparatiekosten voor auto’s stegen.