Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

Volmachten

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter van UWV

28 jul 2021 1 minuut

Op 1 juni 2021 publiceerde UWV een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. Hierin leest u hoe UWV de geleverde re-integratie-inspanningen beoordeelt in het 1e en 2e ziektejaar van een medewerker.

Hoe hoort het eigenlijk rond re-integratie?
De Werkwijzer is vooral bedoeld voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV. Maar het geeft werkgevers en andere betrokkenen ook actuele informatie over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. De richtlijn laat zien welke stappen de werkgever moet zetten en waarop gelet moet worden bij re-integratie.

In de Werkwijzer Poortwachter van 1 juni 2021 zijn de teksten over de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd op basis van wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Ook zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verlof (zoals ouderschapsverlof, seniorenverlof) in deze versie meegenomen.

Bron: UWV

Ook interessant voor u