Alles bij de hand in 2 nieuwe hanboeken

Volmachten

2 nieuwe handboeken voor volmachten: Handboek Brand Zakelijk en Handboek Schade Volmachten

25 apr 2022 1 minuut

Op Volmachtbeheer.nl staan 2 nieuwe handboeken voor u klaar. Vol nuttige en vooral actuele informatie over onze schadeproducten, ons beleid en werkprocessen. Alles makkelijk bij de hand!

Nieuw Handboek Brand Zakelijk
Het handboek Brand Zakelijk is een herziene versie en staat op Volmachtbeheer.nl. Samen met een verschillenlijst, waarin u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie vindt. Zo bent u op de hoogte van het juiste acceptatiebeleid.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in het handboek:

Acceptatiebeleid
Ons beleid voor zonnepanelen, bedrijfsverzamelgebouwen en leegstaande/buiten gebruik zijnde gebouwen is opgenomen of aangescherpt. We pasten ook de lijst met niet-acceptabele en defensieve risico’s aan. Verder is het goed om te weten dat we geen deeltekening voor nieuwe risico’s meer aanbieden.

Premies en clausules
De meest recente premieverhoging op gebouwen is verwerkt. Ook vindt u de premies voor de sector bouw en materiële dienstverlening nu in het handboek. We pasten ook diverse clausules tekstueel en inhoudelijk aan.

Processen en werkwijzen
De Regeling waardegarantie bedrijfsmatige verzekeringen en de werkwijze voor de Special Limit module Atosi staan nu in het handboek. We schreven ook het beleid en het proces voor technische inspecties uit.

Check bestaande portefeuilles op aanpassingen
De wijzigingen hebben ook gevolgen voor bestaande portefeuilles. De aanpassingen gelden voor de 100%-tekening, white label tekening en de pools waarop Avéro Achmea de lead heeft.

Via de actiemodus in Volmachtbeheer vragen we u om de bestaande clausules per hoofdpremievervaldatum te vervangen door de gewijzigde clausules. De verschillenlijst helpt hierbij.

Er is ook een nieuw Handboek Schade Volmachten
Ook het vernieuwde handboek Schade Volmachten staat online op Volmachtbeheer.nl. Let vooral even op de aanpassingen in de bewaartermijnen (artikel 3), reserves (artikel 10), overdracht schaden (artikel 30) en de contactgegevens (artikel 33). We vernieuwden ook de afschrijvingenlijst.

Een vraag over de nieuwe handboeken?
We helpen u graag verder. Stuur een e-mail naar:
- Handboek Brand Zakelijk: brand.volmacht.avero@achmea.nl
- Handboek Schade Volmachten: schade.volmachten.avero@achmea.nl

Ook interessant voor u