Nieuw rekeningnummer Avéro Achmea Volmachten

Volmachten

Nieuw rekeningnummer Avéro Achmea Volmachten

24 mrt 2021

Avéro Achmea Volmachten stapt over naar een nieuw administratiesysteem. Dat betekent ook dat ons bankrekeningnummer verandert.

Gebruik vanaf 1 april 2021 ons nieuwe rekeningnummer
Alle volmachtafrekeningen gaan vanaf dan via ons nieuwe rekeningnummer:

NL43 RABO 0129 143 820
ten name van Achmea Schadeverzekeringen N.V.

Past u dat ook zo snel mogelijk aan in uw administratiesysteem? In ieder geval vóór 1 juli?
U krijgt hierover via de actiemodule op volmachtbeheer.nl ook bericht om deze wijziging te bevestigen.

We zijn er voor vragen over deze wijziging
Stuur gerust een e-mail naar afrekening.volmacht@achmea.nl.