Mkb’ers kunnen vanaf maart subsidie aanvragen voor scholing

26 feb 2020
Volmachten

Vanaf 2 maart 2020 kunnen mkb’ers met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) subsidie aanvragen voor scholingsprogramma’s.

Aandacht voor leren stimuleren
Aandacht voor de ontwikkeling van werknemers is belangrijk. Of je nu een corporate bent of een midden- en kleinbedrijf. Hoewel scholingsprogramma’s bij grote organisaties vaak vanzelfsprekend zijn, is dat bij middelgrote bedrijven een stuk minder. Het kabinet wil scholing voor mkb-ondernemers dan ook stimuleren met de SLIM-subsidie. Speciaal voor de kosten van een aantal specifiek omschreven initiatieven op het gebied van opleiden en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan loopbaan- en ontwikkeladviezen voor medewerkers, het aanbieden van praktijkleerplaatsen en het ontwikkelen van methoden om de leercultuur te verbeteren.

Subsidiebedragen lopen op tot € 24.999
De SLIM-regeling kent verschillende aanvraagtijdvakken en doelgroepen. Het eerste aanvraagtijdvak start al op 2 maart 2020 en loopt door tot 31 maart. Dit tijdvak geldt voor individuele mkb’ers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleine organisaties (< 50 medewerkers met maximaal € 10 miljoen jaaromzet) en middelgrote organisaties (< 250 medewerkers met maximaal € 50 miljoen jaaromzet).

Een kleinere organisatie krijgt 80%, een middelgrote organisatie 60% van de subsidiale kosten vergoed. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum € 20.000. Ook goed om te weten: er is een subsidieplafond. Bij overschrijding volgt een loting om subsidie te krijgen. De werkgever moet de subsidie voor de start van het ontwikkelingsinitiatief aanvragen, maar krijgt de eventuele subsidie pas uitgekeerd als een activiteit is afgerond.

Bron: Rendementonline