Meer zekerheid voor werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte

26 okt 2020
Volmachten

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. De wetswijziging die dit mogelijk moet maken is op 1 oktober aan de Tweede Kamer aangeboden. Werkgevers krijgen dan meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke medewerkers.

Daarnaast gaan vooral kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Loon doorbetalen bij ziekte goedkoper en makkelijker maken
Werkgevers zijn verplicht het loon van een zieke werknemer de eerste 2 jaar voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast geldt een re-integratieplicht om werknemers weer terug aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen vormen voor veel kleine ondernemers een drempel om werknemers aan te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties maakten daarom afspraken die loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper maken.

Het advies van de bedrijfsarts wordt leidend
Een van de afspraken is dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de RIV-toets door UWV. Werknemers houden daarbij de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel van UWV.

De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen verrichtten die passen bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De verzekeringsarts beoordeelt dit advies niet langer. Werkgevers lopen hiermee niet meer tegen loonsancties aan als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

Een lastenverlichting voor kleine bedrijven
In een wetsvoorstel wordt geregeld dat per 1 januari 2022 de Aof-premie gedifferentieerd wordt naar grootte van de werkgever. Het kabinet stelt in totaal € 450 miljoen per jaar beschikbaar voor deze tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling en ziekte. Kleine werkgevers krijgen éénmalig een extra verlaging van hun Aof-tarief van € 300 miljoen in 2022 en € 150 miljoen in 2023 bovenop de jaarlijkse € 450 miljoen.

Bron: Rijksoverheid