Leidraad Casemanagement aangescherpt

27 jul 2020
Volmachten

De leidraad casemanagement geeft bedrijfsartsen een handreiking om de samenwerking met casemanagers vorm te geven. Eind 2019 is de leidraad herzien. In de najaars-AVL van dat jaar stelden de leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de vraag of een casemanager zowel in opdracht van de werkgever als de bedrijfsarts taken mag verrichten.

Dit gaat over wat wel en niet kan en mag bij het uitwisselen van informatie
Een casemanager die in opdracht van de werkgever werkt, mag niet over medische informatie beschikken. De casemanager die in opdracht van de bedrijfsarts werkt mag dat wel, als dat nodig is voor het uitvoeren van de gedelegeerde taak.

De NVAB overlegde met de Autoriteit Persoonsgegevens over deze kwestie
Uit dit overleg bleek dat er geen noodzaak is om het NVAB-standpunt aan te passen. Het NVAB-standpunt houdt in dat het een sterk te ontraden constructie is om zowel in opdracht van de bedrijfsarts als in opdracht van de werkgever te werken. Ook al is die situatie niet expliciet verboden volgens de wet. Het risico op vermenging van gegevens is waarschijnlijk te groot om op een verantwoorde manier in een dergelijke constructie te werken.

De tekst hierover is in de Leidraad Casemanagement aangescherpt 
Zie pagina 10 van de herziene versie Leidraad Casemanagement (NVAB, juni 2020).

Ook deze informatie is interessant

Bron: NVAB