Internationale goederentransportverzekering met dekking buiten EER niet meer via volmachten af te sluiten

24 sep 2020
Volmachten

Eind 2019 is de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) geactualiseerd. Met die veranderingen herijkte Avéro Achmea in april 2020 ook het Customer Due Diligence (CDD) beleid. We besloten om onze internationale goederentransportverzekering met dekking buiten de Europese Economische Ruimte (EER) niet langer via volmachten aan te bieden. Dit geldt vanaf 1 januari 2021.

Er kleven hogere sanctierisico’s aan internationaal transport buiten EER
De verzekeraar moet doorlopend controleren op bijvoorbeeld geopolitieke risico’s, handelsembargo’s en het uitvoeren en doorvoeren van dual-use goederen die ook een militaire bestemming kunnen hebben. 

We verzekeren de internationale goederentransportverzekering met dekking buiten EER voortaan alleen provinciaal

Gezien de complexiteit rondom controles en het verhoogde sanctierisico in internationaal goederentransport besluit Avéro Achmea deze bijzondere risico’s voortaan niet meer uit te besteden. Uw accountmanager geeft u graag meer uitleg over het provinciaal verzekeren.

We vragen u de dekking te beëindigen per eerstvolgende contractsvervaldatum
Vanaf 1 januari 2021 kunnen de internationale goederentransportverzekeringen met een dekking buiten de EER niet meer via de volmacht afgesloten worden. Dit geldt voor alle polissen waarop Avéro Achmea risicodrager is. Graag ontvangen wij een opgave van alle polissen in uw portefeuille. Wij nemen deze actie op in de ‘module actielijst’ op volmachtbeheer.nl.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager of met onze brancheconsultants.