Masterclass 'Van verzuim naar vitaliteit'

Volmachten

Ga een dag mee op reis in de masterclass Van Verzuim naar Vitaliteit

28 jul 2021 2 minuten

Tijdens de adviestrajecten die Kim Brinkman en Maaike Thijssen begeleiden op het gebied van verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, komen steeds 2 vragen naar boven: “Waarom blijven organisaties toch sturen op iets wat al ‘stuk’ is?” En “Waarom wachten tot iemand ziek is om tot actie over te gaan? Dan is het toch al te laat…?” Dat moet en kan anders! Docenten Kim en Maaike nemen u in een masterclass daarom graag mee in hun reis naar de vitale organisatie.

Preventief en praktisch met elkaar aan de slag
Uit de Arbobalans 2020 blijkt dat 47% van alle verzuimdagen aan werk gerelateerd is. Het hoogte percentage sinds 6 jaar. En ook Covid-19 maakt eens te meer duidelijk dat we de omslag moeten maken naar vitaler leven en werken.

Laten we organisaties daarom niet langer inrichten op ‘als het al te laat is’ maar vooral praktisch kijken naar wat we kunnen doen om uitval van medewerkers te voorkomen. In deze masterclass laten Kim en Maaike de beïnvloedingsmogelijkheden zien die ondernemers helpen om de omslag te maken van sturen op verzuim naar inzetten op vitaliteit.

Krijg ook inzicht in uw eigen vitaliteit
Waarom worden we zo vaak getriggerd door de reden van verzuimmelden, maar zijn we in de praktijk onvoldoende bereid écht te kijken welke elementen een rol spelen bij verzuim? Waarom negeren we massaal zo veel signalen die werknemers en organisaties afgeven?

Om als adviseur aan de slag te gaan met dit onderwerp is het belangrijk om ook inzicht te hebben in uw eigen vitaliteit en inzetbaarheid. We kijken samen met u naar de belangrijkste thema’s van duurzame inzetbaarheid: gezondheid & energie, motivatie & betrokkenheid, kennis & vaardigheden en work-life balans.

Leer hoe organisaties medewerkers vitaal houden
U maakt in deze praktijkgerichte masterclass ook kennis met de knoppen waaraan een organisatie kan draaien om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en zo een vitale organisatie te worden. We delen daarbij verschillende voorbeelden die in de praktijk effectief bleken.

Gaat u mee op reis naar een vitale organisatie?
Bij voldoende belangstelling organiseren we deze eendaagse masterclass graag voor u en collega-adviseurs. Bij minimaal 8 deelnemers kan de masterclass doorgaan. En dan kiezen we ook een geschikte locatie uit. Deelnemen kost €345 (exclusief btw).

Bel Volmachtspecialist Inkomen René van Harrewijn op 06 511 42 304 voor meer informatie of om u aan te melden. Een e-mail sturen kan ook: rene.van.harrewijn@achmea.nl

Ook interessant voor u