Onderzoeken, feiten en cijfers over de waarde van werk

28 mrt 2019
Volmachten

Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. De Kamer is een initiatief van Achmea om de krachten van grootzakelijke bestuurders te bundelen en samen naar de toekomst van Nederland te kijken. De inzichten die de deelnemers van De Kamer opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

De Waarde van Werk staat nu in De Kamer centraal
De waarde van werk is niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in maatschappelijke waarde, in status en eigenwaarde, in relevantie en ontwikkeling, individueel en collectief. En dat biedt volop stof om over verder te praten. En na te denken over manieren waarop Nederland zich in de grote transities van onze tijd kan positioneren. Over de keuzes die we moeten maken, de kansen die we zien en de mogelijkheden die we zullen moeten creëren om iedereen te laten meedoen.

In het boek De Waarde van Werk, dat eind 2018 verscheen, schreef De Kamer een artikel over de feiten en cijfers van de arbeidsmarkt. Niet bedoeld om de volledige waarheid te vertellen, maar om te illustreren wat de bestaande situatie is.

Kijken we naar onze arbeidsmarkt, dan constateren we al snel dat er van alles gaande is
Er zitten behoorlijk wat spanningsvelden in. Zo zien we aan de ene kant dat het aantal banen in Nederland tot een recordhoogte stijgt. Maar ondanks de forse groei verdwijnen er ook banen in bepaalde sectoren. In bijvoorbeeld de financiële sector verdwijnen naar verwachting ruim 8.000 banen. Daarnaast verwacht UWV dat er in de schoonmaaksector, de landbouw en in de visserij banen verdwijnen. In bijvoorbeeld de zorg, de bouw en de ICT zijn er juist tekorten en komen er banen bij.

De economische groei lijkt in elk geval in bepaalde sectoren tot een enorme krapte te leiden. Steeds meer vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van de werkzoekenden. De grote uitdaging de komende tijd is dan ook hoe vraag en aanbod op elkaar kunnen aansluiten. Nu en in de toekomst.

Download gratis het boek Waarde van Werk
Meer lezen over de inzichten die De Kamer opdeed? Download hier gratis het boek Waarde van Werk . Het artikel over feiten en cijfers van de arbeidsmarkt leest u op pagina’s 48-53.

Bron: Waarde van Werk, De Kamer