Zieke werknemers in de knel door corona

Volmachten

Duizenden zieke werknemers kunnen niet re-integreren door corona

26 mei 2021 2 minuten

Door de coronacrisis komen duizenden langdurig zieke werknemers financieel in de knel. Het CNV pleit dan ook voor een verlenging van de loondoorbetaling van deze groep. De overheid moet werkgevers hierin compenseren aldus de vakbond.

“Nu deze crisis al een jaar duurt, zitten duizenden zieke werknemers in de knel. Zij kunnen niet re-integreren door corona. Het gevolg is dat duizenden mensen de grens van 2 jaar ziekte overschrijden. Met grote, financiële gevolgen: na 2 jaar ziekte krijg je tot 30% minder inkomen. Schrijnend, zeker omdat het een groep is die al in een moeilijke situatie verkeert”, aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

De vertraagde re-integratie heeft 2 oorzaken
Veel bedrijven zijn gesloten of werken met strikte coronaregels. Hierdoor is er vaak geen capaciteit of mogelijkheid om mensen op de werkvloer te laten re-integreren. Daarnaast stellen veel ziekenhuizen medische behandeltrajecten nu uit door corona. Deze behandelingen zijn alleen wel nodig om mensen weer aan het werk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een rugoperatie. Ook hierdoor lopen veel re-integratietrajecten spaak.

CNV pleit voor verlenging loondoorbetaling
Fortuin: “Zowel werkgever als werknemer kunnen weinig aan deze situatie veranderen. Daarom pleiten wij ervoor dat de loondoorbetalingsperiode moet worden verlengd en dat de overheid werkgevers hierin compenseert. In de beoordeling die iedere zieke werknemer na 2 jaar ziekte krijgt, moet UWV coronavertraging gewoon standaard meenemen.”

Er moet een structurele oplossing komen voor deze groep
Vorig jaar april vroeg het CNV ook al aandacht voor deze situatie. “De minister kwam toen niet over de brug. Bovendien verwachtte iedereen dat de crisis snel voorbij zou zijn. Dat is niet het geval: na een jaar zitten we nog diep in de coronacrisis en dit duurt zeker tot het einde van 2021. Belangrijk dus dat er een structurele oplossing komt voor deze groep.

Verlening loondoorbetaling kan een groot verschil maken
Een verlenging van de loondoorbetaling heeft ook nog een ander voordeel: de kans is groot dat langdurig zieken hierdoor alsnog re-integreren bij hun eigen werkgever. We voorkomen hiermee dat duizenden mensen onnodig in de WIA belanden, met hogere maatschappelijke kosten tot gevolg. Een paar maanden verlenging kan het grote verschil maken. Vooral omdat er nu uitzicht is op een vaccinatie. Met een tijdelijke overbrugging kan het kabinet voorkomen dat duizenden mensen onnodig (langdurig) in de WIA belanden.

Bron: HR Praktijk

Ook interessant voor u