Standaard controle op RI&E door NLA

Volmachten

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert voortaan standaard op RI&E

15 dec 2021 1 minuut

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. En bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. Dat laat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA = nieuwe naam van de Inspectie SZW) in het Jaarplan 2022 weten.

Tijdens de coronacrisis werden nieuwe risico’s zichtbaar
Uit het Jaarplan van de NLA: “De coronacrisis heeft treffend geïllustreerd hoe belangrijk de centrale gedachte van de RI&E is. Namelijk dat werkgevers risico’s stelselmatig in beeld moeten brengen om ze vervolgens van een mitigerende aanpak te kunnen voorzien. Het belang van het verder verhogen van het aantal werkgevers dat hiermee serieus aan de slag gaat, kan bijna niet worden overschat. Belangrijk is met name dat werkgevers daarbij ook tijdig inzien dat ze extra deskundigheid moeten organiseren.”

Focus op gezond en veilig werken
In 2019 startte het ministerie van SZW met een plan om de bekendheid en de naleving van de verplichte RI&E te verbeteren. De focus lag toen vooral op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en meer werkgevers in staat stellen de risico’s goed te inventariseren. In 2021 lag de focus ook op het verhogen van de kwaliteit van de RI&E en werden werkgevers gestimuleerd om risico’s goed te beheersen door passende maatregelen te treffen en uit te voeren. In 2022 wordt dit verder voortgezet.

Meer weten?
Bekijk de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie op Jaarplan 2022. Of lees het volledige Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022.

Bron: VVP

Ook interessant voor u