Check de verplichte BR11 clausule Bepaling schadevrije jaren na schade

27 nov 2019
Volmachten

Bij het invoeren van de nieuwste Bedrijfsregeling 11 is (naast de BM regeling) een aparte regeling voor het bepalen van schadevrije jaren (SVJ) na schade voor motorvoertuigen opgenomen. Deze regeling geldt voor alle verzekeraars en moet op de polis staan. In een aantal van onze voorwaarden is deze terugval in schadevrije jaren niet opgenomen.

Zorg ervoor dat verzekerden deze clausule kennen
Geldt er een BM regeling? Dan moet er volgens het handboek Verkeer voor voertuigen (personenauto’s, bestelwagens en vrachtauto’s) een clausule Bepaling van schadevrije jaren na schade worden opgenomen. We zien dat deze clausule vaak ontbreekt en verzekerden niet de juiste informatie krijgen.

Wilt u ervoor zorgen dat deze clausule wordt opgenomen in alle gevallen waar dat niet in de voorwaarden staat? U vindt de tekst van de clausule in het handboek Verkeer op volmachtbeheer.nl.