Een Burgerservicenummer (BSN) op loonstrook is niet meer verplicht

26 jun 2019
Volmachten

Volgens de Belastingdienst is het niet langer verplicht om op de loonstrook het BSN van de medewerker te vermelden. Een burgerservicenummer moet nog wel op jaaropgaven staan.

De verandering staat in het Handboek loonheffingen 2019
In het stappenplan, stap 10 ‘Loonstrook aan werknemers geven’ staat welke gegevens verplicht op een loonstrook moeten staan. Naast deze gegevens is het aan te raden ook andere gegevens op de loonstrook te vermelden, zoals het BSN. Deze formulering laat ruimte om de verplichting het BSN te vermelden, vervallen. Het is aan de werkgever of uitkeringsinstantie om hierin een keuze te maken.

Minder risico op identiteitsfraude
Door het BSN niet op een salarisstrook te vermelden, is er minder risico op identiteitsfraude bij het versturen of mailen van de loonstrook. Het risico dat criminelen misbruik maken van persoonsinformatie is natuurlijk hoger als er op een loonstrook naast naw-gegevens ook een BSN staat.

Bron: De Belastingdienst