Geen herbeoordelingen meer bij 60-plussers

Volmachten

Brief aan de Kamer over sociaal-medische herbeoordelingen voor 60-plussers

15 dec 2021 1 minuut

Staatssecretaris Wiersema (SZW) stuurde de Tweede Kamer op 29 november een brief over het verzoek om bij 60-plussers geen WIA- of Ziektewetherbeoordeling meer te doen.

Een ingrijpende maatregel vraagt om zorgvuldige afweging
De vraag naar sociaal-medische beoordelingen bij UWV overstijgt het aanbod. De verwachting is dat deze mismatch tussen vraag en aanbod de komende jaren verder zal toenemen. Er zijn meer en ingrijpende keuzes nodig om die mismatch te kunnen oplossen. Het voorstel om 60-plussers niet meer te herbeoordelen, ziet Wiersema als een ingrijpende maatregel die zorgvuldige afweging vereist.

Wiersema in de brief: “Het niet meer herbeoordelen van 60-plussers kan op termijn verlichting bieden, maar raakt werkgevers en werknemers. Dit vereist een zorgvuldige weging, waar ik eerst met de sociale partners over in gesprek wil. In het voorjaar van 2022 informeer ik u over de uitkomsten hiervan. Gegeven de opgave waar we voor staan, wil ik graag een zorgvuldige afweging maken welke maatregelen we nemen om de werkdruk bij UWV blijvend te verlagen en de mismatch bij de sociaal-medische beoordelingen structureel en volledig op te lossen.”

De volledige Kamerbrief kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

Ook interessant voor u