Belangrijke wijziging internationale motorrijtuigverzekeringskaart (groene kaart)

26 nov 2020
Volmachten

De groene kaart is sinds 1 juli een witte kaart en heet nu ‘internationaal verzekeringsbewijs’. De Council of Bureaux besloot dat de nationale bureaus van autoverzekeraars een witte kaart mogen toestaan. In Nederland is wit ook de aangewezen nieuwe kleur en is ook een elektronische versie van de kaart een officieel bewijs.

Het Nederlands bureau voor motorrijtuigverzekeraars koos, in overleg met het Verbond, dat de groene kaart op papier nog steeds gebruikt mag worden. Maar op het moment dat deze digitaal verstuurd wordt, moet dit op een wit format aangeleverd worden.

Een elektronische verzekeringskaart is ook geldig
Vanaf 1 juli mogen verzekeraars de verzekeringskaart ook elektronisch naar verzekerden sturen. Het is nog niet zeker of dat internationaal helemaal wordt doorgevoerd. Sommige bureaus aanvaarden dit misschien niet. Daarom wordt geadviseerd om de kaart toch te printen en in het voertuig te leggen. Dat is sowieso handig bij meerdere bestuurders van hetzelfde voertuig en als er geen smartphone paraat is of de internetverbinding hapert.

Documenten staan op Volmachtbeheer
Op volmachtbeheer.nl staan de nieuwe documenten voor u klaar. Wij vragen u om deze documenten voortaan te gebruiken en het verzekeringsbewijs op wit papier af te drukken.